جواهر و سنگ درمانی :: گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره جواهر نگین انگشتر طلا عکس جواهرات نگین گوهر گردنبند سینه ریز سنگ قیمتی نقره زیورآلات
سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱ ق.ظ

جواهر و سنگ درمانی

جواهر و سنگ درمانی

تورمالین کوارتز کمک می‌کند تاشرط‌های قدیمی را که مانع از رشد و پیشرفت ما هستند، رها کنیم. تورمالینکوارتز، اُرا را متعادل می‌سازد و دارای قدرت الکتریکی بسیار زیادی است وبسیار حساس است...

کوارتز شیاردار

کوارتز شیاردار، کریستال روشنیاست که دارای شیارهای طلایی یا قرمزرنگ است. این رشته‌ها به‌شدت و برقدرتعبور کریستال می‌افزایند، زیرا جریان‌های تندی از بارهای الکتریکی را حملمی‌کنند و درمان را سریع می‌کنند.

اختلافی در بین رنگ‌های روشن‌تر (نقره‌ای) و رنگ‌های گرم‌تر و تیره‌تر (طلایی و قرمز) موجود است که برروی ارتعاشات اثر می‌گذارد، به‌طوری‌کهرنگ‌های نقره‌ای آرام‌تر هستند درحالی‌که رنگ‌های قرمز و طلایی با احساساتشدیدتری در ارتباط هستند. اثرات موجود در کوارتز شیاردار بسیار باارزشهستند. گاه این اثرات، نقش‌های زیبا و علایمی را به‌وجود می‌آورند کهحوزه‌هایی با قدرت‌های مغناطیسی را ایجاد می‌کنند.

کلید رمز در زمینه قدرت و انرژی درمان‌کننده کوارتز شیاردار، جریان‌هایالکتریکی منتشره از این سنگ است که آشفتگی‌های موجود در بدن را تغییر شکلمی‌دهد و به ساختن سلول‌های سالم در بافت و اعضاء آلوده کمک می‌کنند. به‌خاطر رنگ طلایی، می‌توان از کریستال شیاردار برروی چاکرای سوم (منطقهناف و سْولِرپلِکسْوس)، استفاده کرد و بدین‌وسیله، اضطراب و ترس را ازمیان برداشته، به ایجاد تعادل و قدرت کمک کرد.

اگر قلبی غمگین یا ضعیف بوده باشد، شما می‌توانید از کریستال شیاردار،برای کار بر روی قلب خود (و چاکرای قلب) استفاده می‌کنید. کوارتز شیارداردارای اثرات متعادل‌کننده و درمان کننده فوق‌العاده‌ای است.

 تورمالین کوارتز

تورمالین کوارتز، کوارتزشفافی است که دارای سوزن‌هایی از تورمالین سیاه است، بدین جهت دارای قدرتمضاعف و دوبرابری است، مجموعه نیروهای کریستال شفاف و تورمالین سیاه،برروی قانون تضادها و قطبیت، عمل می‌کند. تورمالین کوارتز کمک می‌کند تاشرط‌های قدیمی را که مانع از رشد و پیشرفت ما هستند، رها کنیم. تورمالینکوارتز، اُرا را متعادل می‌سازد و دارای قدرت الکتریکی بسیار زیادی است وبسیار حساس است.

 الماس
الماس بالاترین مظهر نور سفید، نور عاملگیر است.

الماس سلطان رنگ‌ها، گران‌ترین و پرقدرت‌ترین سنگ است و بالاترین علامتشفافیت، خلوص، نورافشانی و تلالو است. الماس مظهری از تمرکز خالص انرژیاست که از جنبه الهی خواسته، سرچشمه می‌گیرد و موجب هماهنگ‌شدن قلب وخواسته، با ذهن الهی می‌شود و باعث به‌وجودآوردن مثلث کمال می‌شود. هفتطیف، با یکدیگر مخلوط می‌شوند و وحدت کیهانی را ایجاد می‌کنند و الماسدارای همه نسبت‌ها و کیفیت‌ها، در جهت مرحله کمال، در قلمرو معدنی‌هاست. الماس جواهری با بالاترین قدرت است و حوزه فعالیت آن نامحدود است.

برخلاف سایر سنگ‌ها، الماس از ذغال‌سنگ به‌وجود می‌آید که بر اثر صیقلخوردن‌ها و تراش‌های بی‌نهایت، درخشش غیرقابل تصوری به‌دست‌آورده‌است. الماس دارای قدرت درمان‌کننده فوق‌العاده‌ای است، بیشتر بیماری‌ها رادرمان می‌کند و محافظت‌کننده بزرگی در مقابل ارتعاشات و افکار منفی است. الماس سخت‌ و تیز است و تمامی تصورات بی‌پایه را قطع می‌کند و ما را بهکرانه دیگر روشن‌بینی می‌رساند. دارای شفافیت خالص و انعکاسی است که هرچیزرا می‌برد، در ضمن هیچ‌چیز نمی‌تواند الماس را ببرد.

مظهر بالاترین تغییرات است، زیرا از زغال‌سنگ آغاز می‌کند و به‌صورتدرخشان‌ترین جواهر، با ابعاد متعدد درمی‌آید. ابعاد الماس (که اجازهمی‌دهند تا نور به درونش راه یابد و نور را از همه جهات منعکس می‌کنند)،بیانگر این نکته هستند که پنجره‌های زیادی را بگشاییم، و از هر سوبدرخشیم. مرحله‌ای از آگاهی موجود است که در خلوص منقسم‌نشده آن، جاییبرای دوگانگی فاعلی و مفعولی وجود ندارد. خلوص این مرحله از آگاهی رابه‌عنوان درخشش به‌سوی همه جهات و نفوذ در هر چیز به‌کمک روشنایی تلقیمی‌کنند.

در این مرحله روشن‌بینی حاصل شده‌است. کسانی که به این مرحله از آگاهیرسیده‌اند، سنگ فلاسفه یا جوهر باارزش خویش را یافته‌اند. روزگاری پادشاهیدر هند زندگی می‌کرد که به ثروت خود بسیار می‌بالید. روزی یک یوگی به اوچنین گفت: مگذار که ثروت موجود، چشمهایت را کور کند.

پادشاه چنین پاسخ داد: اگر بتوانی به من راه‌حلی نشان دهی و نصیحتیبنمایی که بتوانم با توجه به طبیعت و ظرفیتم آن را به‌کاربندم، بدوناین‌که زندگی خارجی خود را تغییر دهم، آن نصیحت را می‌پذیرم وبه‌کارمی‌‌بندم.

یوگی که به علاقه پادشاه نسبت به جواهرات آگاه بود، از این علاقه درجهت مثبت و برای تشویق او به مدیتیشن استفاده کرد و برطبق رسوم، کوشید تانقطه ضعف را به منشاء قدرت تبدیل کند.

او به پادشاه چنین توصیه کرد: به الماس‌های دستبندتان نگاه کنید،ذهنتان را روی آنها متمرکز سازید و به‌این نحو مدیتیشن کنید. خواهید دیدکه الماس‌ها، تلالو رنگ‌های قوس‌وقزح را به نظرتان خواهندآورد، با این‌همهاین رنگ‌ها که قلبتان را شاد می‌سازند، از خود هیچ کیفیتی ندارند. تنهاذهن، جواهر درخشنده‌ای است و همه چیز واقعیت موقتی خود را از آن به امانتمی‌گیرد.

پادشاه به نحوی که یوگی به او گفته‌بود، تمرکز برروی الماس‌های دستبندرا که در دست چپ خود داشت شروع کرد و بدین ترتیب مدیتیشن را آغار کرد وادامه داد، تا به جایی‌که ذهنش خلوص و درخشندگی کامل و بی‌نقص جواهر رابه‌دست‌آورد و خود به الماس تبدیل شد.

فردی که سنگ فلاسفه را یافته‌است و جواهر درخشان ذهن روشن‌بین شده رادر درون قلب خود پیدا کرده‌است، آگاهی فناپذیر را به آگاهی فناناپذیرتبدیل می‌کند و لایتناهی را در محدود مشاهده می‌کند. این آموزش از طریقالماس است که توسط بودائیان تبتی، تعلیم داده می‌شود.

ما همگی الماس‌هایی هستیم که درحال‌حاضر برش و صیقل نخورده‌ایم. ما‌باید مراحل مختلفی را بگذرانیم تا به مرحله زیبایی و کمال خویش برسیم. بیایید تا نسبت به این مرحله عناد نورزیم، بلکه در مقابل هریک از اینمراحل سپاسگزار باشیم، زیرا هریک از این مراحل، کمک خواهند کرد که به هدفخویش، که مرحله کامل روشن‌بینی است دست یابیم.

از زمان‌های قدیم، اعتقاد بر این بوده‌است که سنگ‌ها دارای قدرت مافوقطبیعی هستند و برروی جنبه‌های مختلف زندگی ما تاثیرات زیادی برجامی‌گذارند. سنگ‌ها موجودات زنده‌ای هستند که می‌تپند، می‌درخشند و بادرجاتمختلف، ارتعاشاتی را پخش می‌کنند. سنگ‌ها، حوزه‌های قوی انرژی را ایجادمی‌کنند و به‌ما امکان می‌دهند تا با انرژی آنها خود را شارژ کنیم،استعدادهای ما را فعال می‌سازند، موجب آرامش و راحتی ما می‌شوند، ما رادرمان می‌کنند و از طریق خلوص و هدایت انوارشان ما را متعادل می‌سازند واز وراء سطوح خویش، تنوع بی‌پایان جنبه‌های مختلف ما را بیان می‌کنند

مقالات مشابه سنگ و جواهر درمانی :

کاربرد درمانی کریستال ها و سنگ ها

تشعشع درمانی سنگها casa

سنگ درمانی و خواص سنگها و گوهرها

خواص درمانی سنگها و گوهرها

خواص درمانی عقیق

خواص درمانی سنگ آمتیس

خواص درمانی سنگهای رنگی

خواص درمانی عجیب جواهرات و سنگ ها

خواص درمانی سنگ سودالیت

خواص درمانی سنگ رودوکروزیت

خواص درمانی سنگ کونزیت

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی