شناخت شرکت معدنی Newcrest :: گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره جواهر نگین انگشتر طلا عکس جواهرات نگین گوهر گردنبند سینه ریز سنگ قیمتی نقره زیورآلات
يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۲۱ ق.ظ

شناخت شرکت معدنی Newcrest

شناخت شرکت معدنی Newcrest

شرکت معدنی Newcrest یک شرکت استرالیایی است و نام آن در بازار سهام استرالیا موجود است. در ۳۱ آگوست ۲۰۰۵، ۲۶۲۹۳ نفر ...

معدن Telfer در سال ۱۹۷۱ کشف شد و بوسیله شرکت استرالیایی Newmont موردبهره برداری قرار گرفت و بعد از تأسیس شرکت Newcrest در سال ۱۹۹۱ بهمالکیت این شرکت درآمد. معدن اصلی از ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ مورد بهره برداری قرارگرفت و بیش از ۶ میلیون انس طلا تولید گردید....


- کلیات  

شرکت معدنی Newcrest یک شرکت استرالیایی استو نام آن در بازار سهام استرالیا موجود است. در ۳۱ آگوست ۲۰۰۵، ۲۶۲۹۳ نفرسهامدار شرکت Newcrest بودند. عمده فعالیت شرکت Newcrest برروی صنعتمعدنکاری طلا متمرکز شده و سود خود را از فروش شمش طلا و کنسانتره طلا-مسبدست می آورد. شرکت Newcrest اکثر شمش های طلای خود را برای فروش بهبازارهای استرالیا و آسیا و کنسانتره های طلا- مس را به ژاپن و کره میفرستد. بنابراین شرکت Newcrest هم اکنون به عنوان یک تولید کننده بزرگ طلادر جهان مطرح است و این به علت تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران اینشرکت است.

- تاریخچه

شرکت Newcrest در سال ۱۹۹۰ از ادغام شرکتاسترالیایی Newmont و BHP ایجاد گردید. Newcrest و مؤسسان آن دارای پیشینهقوی در زمینه اکتشاف، توسعه و بهره برداری معادن عمدتاً در استرالیا میباشد.

پیشینیان Newcrest یعنی شرکت معدنی Newmont در ۱۹۶۶ دراسترالیا با استفاده از روش های علمی استاندارد و معدنکاری پیشرفته ومدیریت مناسب باعث سوددهی مناسبی به سهامداران شرکت گردید.

در سال ۱۹۷۲ کانسار Telfer در شمال غرب استرالیا کشف گردید.

در ۱۹۷۵ معدنکاری به روش روباز در معدن Telfer آغاز گردید. ( شرکت BHP به Newmont به منظور توسعه Telfer پیوست.

درسال ۱۹۸۷ شرکت Newmont به بازار سهام استرالیا راه یافت. فقط ۲۵% سهام بهصورت معلق درآمد و ۷۵% باقیمانده آن در اختیار شرکت آمریکایی Newmont باقیماند. در این سال دارایی شرکت ۷۰% سهام Telfer، ۶۰% New Celebration، ۱۰۰% Wattle Gully و طرح های اکتشافی معادن Kalgoorlie و Queensland بوده است.

- نتایج اقتصادی

در سال ۲۰۰۵ میزان سود خالص شرکت Newcrest پس از کسر مالیات ۲/۷۴میلیون دلار بوده است. دلیل افزایش سود شرکت افزایش میزان بهره برداری هابوده است.

- افزایش فروش طلا درحدود ۷۶۸,۲۸۰ انس با متوسط قیمت ۶۲۹ دلار برای هر انس بوده است.

- میزان خسارت از بازیافت طلا ۴/۴۶ میلیون دلار و سود ۱/۱ میلیون دلار بود و باعث کاهش قیمت ها به ۵۶۹ دلار به ازای هر انس گردید.

- میزان تولیدات ۷۸۸۲ انس طلا و ۵۵۳۲ تن فلز مس بوده است.

-سود حاصل از فروش طلا با افزایش ۷۶% به ۶۹۶ میلیون دلار به علت فروش بالاتر طلا از معدن Telfer بود، رسید.

-در نیمه سال فروش طلا ۹۲% و فروش طلا ۸۵% میزان تولید بوده است و بنابراین قیمت بازار معاملات را محدود نموده است.

-سود قبل از پرداخت مالیات برای نیمی از سال از قیمت عادلانه شرکت درحدود۱۲میلیون دلار و قیمت گذاری دقیق برای فروش سال قبل ۶/۲۷ میلیون دلاربوده است.

-میزان گردش وجود از بهره برداری ها به ۲/۴۴ میلیون دلارکاهش نشان می دهد و این به علت بدهی بالا و افزایش قیمت وام و پرداختمالیات بوده است.

بهره برداری ها

- معدن Ridgeway ، استرالیا

کانسار Ridgeway در نوامبر ۱۹۹۶ در ۵۰۰ متری زیرسطح ۳ کیلومتری شمال غرب معدنروباز Cadia Hill کشف گردید. بهره برداری در Ridgeway در فوریه ۲۰۰۱ آغازشد و کانسنگ اولیه در کارخانه Cadia Hill مورد بهره برداری قرار گرفت. معدن Ridgeway بزرگترین معدن زیرزمینی در میان معادن زیرزمینی استرالیا ومؤثرترین معدن طلای زیرزمینی در جهان به شمار می رود.

Ridgeway در کانسارهای واقع در غرب استرالیا در تونل کانی زایی Cadia Valley تشخیص داده شد.

خلاصه ای از اطلاعات مربوط به معدن Ridgeway، استرالیا

این کانسار نیمه عمودی بوده و در اطراف توده مونزونیتی گسترش یافتهو در توالی آتشفشانی ها و رسوبی های اردوویسین نفوذ کرده است. کانی زاییطلا- مس در Ridgeway همراه با نفوذی های مونزونیت و رگه های کوارتزی، رگههای کوارتز سولفیدی صفحه ای، استوک ورکی به خصوص در مونزونیت ها اتفاقافتاده است.

کارخانه Ridgeway دارای ظرفیت اسمی ۴ میلیون تن در سالبوده اما این میزان در عمل افزایش نشان می دهد. در سال ۲۰۰۴ سرعت بهینهبهره برداری ۶/۵ میلیون تن در سال با توجه به دستگاه های خردکننده وبازیافتی می باشد.

معدن Cadia Valley استرالیا

بهره برداری های Cadia Valley به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلا و مس در New South Wales و یکیاز بزرگترین تولیدکنندگان طلا در استرالیا به شمار می رود. بهره برداری هاشامل معدن روباز عیار پایین Cadia Hill و معدن زیرزمینی عیار بالاتر Ridgeway می باشد.

ماده معدنی Cadia Hill در سال ۱۹۹۲ کشف گردید. ایجاد ساختمان معدن در اکتبر ۱۹۹۶ آغاز گردید و بهره برداری ها در آگوست۱۹۹۸با تخصیص بودجه به این پروژه کامل گردید.

کانی زایی در Cadia Hill در امتداد شمال غربی به طول ۶ کیلومتر و عرض ۲ کیلومتر قرار گرفته وعمدتاً همراه با مونزونیت های اواخر اردوویسین بوده که درون توالی از سنگهای رسوبی و آتشفشانی اردوویسین نفوذ کرده اند.

بیشتر طلای بازیافتیاز طریق فرآیند متمرکز سازی بدست می آید. طلا همچنین از طریق مدار ثقلسنجی که شمش های طلا را تولید می نماید، بازیافت می شود.

نمایی از کارخانه فرآوری معدن Telfer استرالیا

- معدن Telfer استرالیا

معدن Telfer در سال ۱۹۷۱ کشف شد و بوسیله شرکت استرالیایی Newmont موردبهره برداری قرار گرفت و بعد از تأسیس شرکت Newcrest در سال ۱۹۹۱ بهمالکیت این شرکت درآمد. معدن اصلی از ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ مورد بهره برداری قرارگرفت و بیش از ۶ میلیون انس طلا تولید گردید.

در کارخانه فرآوری معدندر مارس ۲۰۰۲ درحدود ۱۹ میلیون انس طلا و ۷۴۰ کیلوتن مس بدست آمد. در پیآن اکتشافات عظیم شامل بیش از ۱۴۰ کیلومتر حفاری و ۱۵۰۰۰۰ تن نمونه با حجمزیاد گرفته شد. Telfer به یکی از بزرگترین معادن طلای استرالیا باتولید متوسط ۸۰۰۰۰۰ انس طلا و ۳۰۰۰۰ تن مس در سال در یک دوره ۲۴ سالهتبدیل خواهد شد.

کانی زایی طلا و مس میزبان حوزه استوک ورکی و ریفیدر رسوبات پروتروزوئیک هستند. کانی زایی در Main Dome تا اعماق ۳/۱کیلومتری زیرسطح و در West Dome تا ۶۰۰ متری زیرسطح زمین ادامه دارد. هردوی این کانسارها به صورت روباز معدنکاری می شوند. معدنکاری روباز در Telfer بوسیله دستگاه های حفار هیدرولیک انجام می شود.

- معدن Toguraci ، اندونزی

کانسار اپی ترمال عیار بالای Gosowong در سال ۱۹۹۵ کشف گردید. ساختارپروژه در اکتبر ۱۹۹۸ آغاز گردید و اولین طلای تولیدی در جولای ۱۹۹۹ تولیدشد. معدنکاری در معدن روباز در ماه می ۲۰۰۲ کامل شد اما فرآوری کانسار تاآپریل ۲۰۰۳ ادامه یافت. در طول عمر چهار ساله معدن از کانسار عیار بالای Gosowong، ۷۷۲۰۰۰انس طلا با متوسط قیمت نقدی ۲۲۶ دلار به ازای هر انستولید شد.

کانسار Toguraci در قسمت جنوب غربی معدن تهی شده Gosowong قرار گرفته است. کانی زایی طلای عیار بالای اپی ترمال به صورت رگه ای شیبدار انجام شده است. توسعه این کانسار در جولای ۲۰۰۳، بعد از اعطای مجوزبوسیله دولت اندونزی انجام پذیرفت. آماده سازی سایت، آماده سازی جادهارتباطی معدن و فعالیت های برداشت در دوره شش ماهه با تولید اولین طلا درفوریه ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. تولید شمش طلا و نقره از محلول باردار از طریقفرآوری Merril-Crowe ( ته نشست روی) انجام می شود.

- معدن Cracow ، استرالیا

بهره برداری های Cracow شامل معدن عیار بالای کوچک بوده و همچنین شاملپروژه های حاشیه ای کوچک می باشد. طرح معدن کنونی شامل سه معدن از نه معدنتعیین شده از لحاظ ساختاری در منطقه بوده است. معدنکاری در این معدن دردسامبر ۲۰۰۳ آغاز گردید و اولین تولید طلا در نوامبر ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. شرکت Newcrest بهره برداری های معدنی و اکتشافی را در منطقه مدیریت کرد.

کانسارطلای Cracow کانی زایی اپی ترمال سولفید پایین همراه با رگه های کوارتزیمی باشد. کانی زایی طلای عیار بالا در سه قسمت معدن (Royal، Crown و Sovereign) ایجاد شده اند و در ارتفاع ۱۰۰ تا ۶۰۰ متری زیرسطح زمین و ۵/۱کیلومتری غرب کارخانه فرآوری قرار گرفته است. توسعه یافتگی این کانسارتقریباً ۳۵۰ متر بوده است، کانسار Crown دارای طول تقریبی ۳۰۰ متر و طولکانسار Sovereign تقریباً ۳۰۰ متر بوده است.

عرض ماده معدنی به طور متوسط ۵ متر بوده و تغییراتی را در ضخامت افقی نشان می دهد اما عیار آن تغییرات کمی را متحمل شده است.

- پروژه ها

- پروژه Telfer

در نوامبر ۲۰۰۲ مطالعات امکان سنجی به منظور توسعه مجدد Telfer و بررسیامکان سوددهی پروژه انجام پذیرفت. مراحل توسعه پروژه در دو مرحله انجامپذیرفت، مرحله اول شامل توسعه مجدد بهره برداری های روباز و ایجاد ساختمانفرآوری جدید معدن می باشد. مرحله دوم شامل توسعه بهره برداری های زیرزمینیاست.

در مرحله اول توسعه مجدد معدن Telfer را در۲۰۰۴-۲۰۰۵ کامل کرد ودر فوریه ۲۰۰۵ تولید محصولات اقتصادی از معدن روباز آغاز گردید. معدنزیرزمینی در مرحله توسعه باقی مانده است. ماده معدنی به صورت نیمه سطحیتوسعه یافت، روش بهینه سازی معدن برای کانسار Telfer Deeps انجام پذیرفت وباعث کاهش قیمت ها گردید ومیزان تولیدات معدن افزایش یافت.

 سرعت تولیداتمعدن با ظرفیت کامل ۴ میلیون تن کانسنگ در سال با حمل کانسنگ از معدن ازطریق تونل قائم اختصاصی صورت می گرفت. در اواخر ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ سرعت تولیداتمعدن زیرزمینی اجازه تولید اولین کانسنگ معدن را داد و این میزان دردسامبر ۲۰۰۶ به ۴ میلیون تن در سال خواهد رسید. کل میزان سرمایه برای دومرحله تقریباً ۴/۱ بیلیون دلار خواهد بود.


نمایی از تانک های لیچینگ کارخانه فرآوری معدن Telfer

 -پروژه Cadia East

پروژه Cadia East در حاشیه شرقیمعدن Cadia Hill درون تونل کانی زاییCadia ، در جایی که معدن روباز بزرگ ومعدن زیرزمینی طلا- مس توسعه یافته است. در طول ۲۰۰۵ مطالعات امکان سنجیدر این پروژه اصلاح گردید.

کانسار Cadia East یک زون پورفیری کانیزایی طلا- مس در مجاورت حاشیه شرقی توده ماده معدنی Cadia Hill و به طولبیش از ۵/۲ کیلومتر در شرق توسعه یافته است. ذخایر معدنی Cadia East درحدود ۱۸ میلیون انس طلا و ۹/۲ میلیون تن مس است. این ذخایر شامل دو زونیک معدن روباز و یک معدن زیرزمینی می باشند. تخمین ذخایر کانسنگ اولیهبرای زون زیرزمینی ۶ میلیون انس طلا و ۶۳/۰ میلیون تن مس در ژوئن ۲۰۰۵بوده است. این تخمین با بیش از ۱۶۵ کیلومتر حفاری در بیش از ۱۶۸ گمانهتأیید شده است. زون زیرزمینی Cadia East به سمت غرب، شرق و اعماق توسعهیافته است. مطالعات معدنی، میزان پتانسیل معدن روباز را وسیع و عیار پاییندر نزدیکی سطح و معدن زیرزمینی از ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ متر برای کانسار باقیماندهاعلام می نماید، هسته بزرگ و دارای عیار بالا و هاله اطراف آن عیار پایینمی باشد.

- پروژه Kencana

پروژه Kencana بوسیله شرکت سرمایه مشترک PT Nusa Halmahera Minerals دریک کیلومتری جنوب معدن اصلی Gosowong واقع شده است. توسعه این کانسارسومین معدن را در منطقه Gosowong نشان می دهد. مطالعات انجام شده قابلیتسوددهی معدن زیرزمینی را هم بررسی نموده است.

پروژه Kencana شاملتوسعه معادن زیرزمینی عیار بالا، کانسار طلای اپی ترمال در ۱۲۵ متریزیرسطح زمین قرار گرفته است. کانی زایی معدن ۲/۲ میلیون انس منبع و ۸۶/۰میلیون انس ذخیره می باشد.

روش معدنکاری cut-and-fill به عنوان روشمناسب تر دراین معدن برگزیده شد، و این به علت شرایط زمینی فقیر و سرعتبازیافت بالا بوده است. طرح اولیه معدن، بازیافت ۶/۱ میلیون انس طلا در طی۶سال بوده است. کل هزینه سرمایه در اولین تولیدات درحدود ۴۴ میلیون دلارآمریکا تخمین زده شد و شامل توسعه زیرزمینی، تجهیزات معدنکاری و تجهیزاتاضافه شده به معدن می باشد. تخمین زده می شود، اولین تولیدات طلا در فصلچهارم سال ۲۰۰۶ تولید شود.

- پروژه Ridgeway Deeps

پروژه Ridgeway Deeps شامل توسعه ذخایر کانی زایی در معدن Ridgeway است. در دسامبر ۲۰۰۴ توسعه تصاعدی در پروژه انجام پذیرفت و ساختمان فرآوریدر اوایل ۲۰۰۵ ایجاد گردید.

این پروژه در معدن اصلی از عمق ۳۰۰ متریتا ۱۳۰۰ متری زیرسطح زمین توسعه یافته است. پیش بینی شده عمر معدن Ridgeway تا ۲۰۱۸ ادامه یابد.

کارهای توسعه ای با کاهش مواجه شد وسیستم تهویه ای بهبود یافت. معدنکاری زیرزمینی به منظور توسعه پروژه انجامشد. در مسیر توسعه معدنکاری، زمان بندی و تجهیزات فرآوری مورد نیاز معدنتأمین گردید. در طول سال های ۲۰۰۵_۲۰۰۶ مطالعات مقدماتی امکان سنجی و درسال های ۲۰۰۶_۲۰۰۷ مطالعات امکان سنجی گسترده و قطعی کامل خواهد گردید.

- اکتشافات

- ناحیه Cadia Cadia East

در Cadia East حفاری های عمیق و مطالعات امکان سنجی اولیه، تخمین میزان ذخایراولیه را در فوریه ۲۰۰۴ و توسعه آن را در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ امکان پذیر نمودهبود. تخمین جدید با افزایش ۴/۸ میلیون انس در ذخایر طلا و ۲/۱ میلیون تنیمس بوده در نتیجه میزان کل ذخایر معدن ۱۸ میلیون انس طلا و ۹/۲ میلیون تنمس تعیین گردید. این ذخایر شامل: ذخایر ممکن معدن روباز درحدود ۳۰۰ میلیونتن با عیار ۴۶/۰ گرم درتن طلا و ۳۷/۰ درصد مس، ذخایر احتمالی و ممکن معدنزیرزمینی درحدود ۵۳۰ میلیون تن با عیار ۸۱/۰ گرم درتن طلا و ۳۳/۰ درصد مسمی باشد. Cadia East یک نوع کانسار پورفیری مس- طلا بوده و تا عمقبیش از ۱۵۰۰ متری زیرسطح زمین امتداد می یابد. ذخایر زیرزمینی عمیق تر بهسمت شرق و غرب و اعماق توسعه یافته است. حفاری های سطحی در کانی زاییزیرزمینی ادامه یافته و توسعه کانی زایی را در غرب منطقه در زون عیار بالاو در اطراف کانی زایی عیار پایین ارزیابی می نماید. پیش بینی می شود،حفاری های اضافی در ذخایر زیرزمینی افزایش یابد.


 
نمایی از فعالیت های اکتشافی در ناحیه Cadia

Ridgeway

درRidgeway حفاری های عمیق ذخایر قبلاز معدنکاری تا ۲۷۰۰۰۰ انس طلا و ۱۷۰۰۰ تن مس افزایش یافته است، که اینمیزان با نتایج ۲۰۰۲-۲۰۰۳ مقایسه شد، اما پس از تهی سازی معدن، میزانذخایر موجود در معدن با کاهش به ۲۳۰۰۰۰ انس طلا و ۳۴۰۰۰ تن مس رسیده است.

کانیزایی جدید بلافاصله در زیر کانسار موجودRidgeway واقع شده است و اینکانسار تا ۱۳۰۰ متری زیر سطح زمین توسعه یافته است. حفاری های عمیق بهعنوان کانسارهای باقیمانده در اعماق ادامه یافته است.

Junction Reefs )-  با ۵۱ درصد سهام(

درناحیه سرمایه گذاری مشترک Junction Reefs در طول ناحیه اکتشافی Cadia،حفاری ها در ناحیه Warrengong توسعه یافته است. بیشترین فاصله ها برایکانی زایی ثبت گردید. حفاری های اضافه در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ برنامه ریزیگردید.

- اکتشافات Gosowong

- توسعه Gosowong  رگه Kencana

کانسار Kencana توده کانی زایی طلای اپی ترمال بوده که در یک کیلومتری جنوب معدن Gosowong واقع شده است. اولین بررسی های ذخایر در فوریه ۲۰۰۴ آغاز گردید. میزان ذخایر احتمالی و ممکن معدن ۶۹/۰ میلیون تن با عیار ۴۱ گرم درتن طلاتعیین شد و میزان ۹۲/۰ میلیون انس سهام، متعلق به Newcrest در شمال غرب،که بیشتر مربوط به کانسارهای حفاری شده می باشد، تخمین زده شد.

کانیزایی در قسمت جنوب شرق و اعماق توسعه یافته است. حفاری ها با توجه بهبررسی های انجام شده در قسمت جنوب شرقی کانی زایی متمرکز شده است و محدودههای پایینی و بالایی آن را مشخص می نماید. ذخایر عیار بالا در ۲۰۰ متریجنوب شرق ذخیره موجود ثبت شده است.

Toguraci

ذخایر جدید Toguraci در منطقه تعیین گردید. این ذخایر شامل کانی زایی طلا در ساختارهای Kayu Manis و Damar می باشد.

محدوده Telfer  ناحیه اکتشافی Telfer

ناحیهاکتشافی Telfer بر روی تپه Trotman واقع شده است، بیشتر شواهد کانی زاییطلا در خارج تپه قابل مشاهده می باشد. تپه Trotman در ۳۰ کیلومتری جنوبشرق Telfer واقع شده است.

حفاری ها در نیمه اول ۲۰۰۳-۲۰۰۴ بر رویکانسار Backdoor متمرکز شد و نشان می دهد که کانی زایی برشی نازک لایه بهسمت غرب انجام شده اما در قسمت شرقی جایی که توسعه یافتگی را بهتر نشان میدهد، باز باقی مانده است. حفاری ها در قسمت نهایی سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ برنامهریزی گردید اما به علت شرایط نامناسب جوی انجام نشد. نتایج این بررسی هادر سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ با اکتشاف Backdoor کامل گردید، گرچه حفاری مغزه ای عمیقدر قسمت شرقی زون برشی هم بررسی گردید.

حفاری های اکتشافی در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در تپه های Connaughton و Tim در نواحی Grace و Parallel متمرکز شده بود.

- اکتشافات Cracow

ساختارهای کانی زایی تعیین شده در خلال توسعه معدن، بوسیله حفاری هایاکتشافی با فواصل زیاد، اکتشاف کانی زایی در ساختارهای Sterling را نشانمی دهد. کانی زایی طلا برای تعیین محدوده ذخایر باعث کشف ساختارهای Sterling، Klondyke North، Roses Pride، Sovereign، Empire و Phoenix وهمچنین رگه های کانی زایی Royal و Crown گردید. ساختار Sterling در ۳۰۰متری غرب ساختار Empire واقع شده است. حفاری های اضافی در ساختار Sterling ادامه یافت و ساختار کانی زایی گسترده آن کشف شد. نتایج حفاری ها ازساختار Sovereign امکان افزایش کانی زایی را نشان داد. حفاری های اکتشافیبرای ساختارهای کانی زایی طلا در ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در ناحیه اطراف رگه های کانیزایی Crown و Royal ادامه یافت و اهداف تعیین شده در قسمت شرقی ناحیهطلادار Cracow را تعیین نمود.


نمایی از معدنکاری در معدن Cracow

- اکتشافات Ashburton, WA

در محدوده Ashburton کانی زایی طلا از نوع کارلین، میزبان سنگ رسوبیبوده است. با گذشت پنج سال از حفاری های اکتشافی تعدادی آنومالی طلا دررسوبات اکسیده که به مساحت ۲۰۰ کیلومتری گسترده شده اند، تعیین گردید. درطول این سال Newcrest همکاری های خود را با شرکت Sipa Resources Limited از ۷۰% به ۸۰% افزایش داد.

کارهای صحرایی در نیمه ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ باشروع گردبادهای Fay و Monty قطع شد و تعیین طلا از رسوبات اکسیده بر اساسحفاری ها در Electric Dingo، Cleopatra North، Romulus و Merlin تثببتگردید. این نتایج شامل ۱۸ متر با عیار ۳ گرم درتن طلا از گمانه ۷۰ متری در Cleopatra North و ۱۷ متر با عیار ۲/۳ گرم درتن از گمانه ۶۴ متری در Romulus می باشد.

 عیار طلا Moderate در رسوبات اکسیده نشده در کانسار Anthiby Well ثبت شد و این دلیلی برای جستجوی اولیه کانی زایی طلا بودهاست. نتایج این بررسی ها شامل ۸ متر با عیار ۱/۳ گرم درتن و ۵ متر با عیار۳/۴گرم درتن طلا از عمق کمتر از ۱۰۰ متری زیرسطح زمین بوده است.

حفاری های عمیق تر در Anthiby Well و دیگر کانسارها، شامل معدن Mt Olympus برای سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ برنامه ریزی گردید

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای یام گلد (IAMGOLD)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (DRDGOLD)

معرفی شرکت معدنی هسلا Hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید Pearl

خواص مروارید Pearl

مروارید سنگ متولدین خرداد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی