بایگانی اسفند ۱۳۹۵ :: گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره جواهر نگین انگشتر طلا عکس جواهرات نگین گوهر گردنبند سینه ریز سنگ قیمتی نقره زیورآلات

۴۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۴۱ ب.ظ

راههای اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

راههای اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

پس از مشخص کردن مناطق هم عیار، آنومالی های ژئوشیمیایی از نظر مقدار، عیارطلا به دست می‌آید( در معدن طلای چاه خاتون منطقه موته – اصفهان آنومالی های حاصل کاملا منطبق بر مناطق دگرسان و زون های گسله ی موجود در منطقه می‌باشند...

 در مواردی که نتوان از عملیات ژئوفیزیک به صورت موفقیت آمیزی در امر اکتشاف طلا استفاده کرد، بهتر است عملیات ژئوشیمی ...

- استفاده از عملیات ژئوشیمی

در مواردی که نتواناز عملیات ژئوفیزیک به صورت موفقیت آمیزی در امر اکتشاف طلا استفاده کرد،بهتر است عملیات ژئوشیمی در منطقه‌ی مورد مطالعه، پیاده شود. عملیات مذکوربه منظور مشخص کردن گسترش سطحی سنگ های طلادار با عیار مختلف اعمال میشود. در این روش منطقه‌ی مورد مطالعه به ابعاد 50 متر در 10 متر( در بعضیمواقع بسته به موقعیت زمین شناسی منطقه، با ابعادی دیگر) در سطح زمین شبکهبندی می‌شود سپس عملیات نمونه برداری ژئوشیمی از نقاط تقاطع شبکه‌ی مذکورانجام می‌گیرد.

برای نمونه برداری از هر نقطه ابتدا یک مربع بهاضلاع یک متر در یک متر در نقطه ی مورد نظر در سطح زمین انتخاب و در صورتیکه محل نقطه کاملا از بیرون زدگی سنگ های منطقه تشکیل شده باشد به صورتنمونه برداری تکه ای (chip sampling) از تمامی سطح این مربع نمونه برداریمی شود که نمونه مذکور، نمونه ی سنگی (rock sampling) نامیده می شود( دراین نوع نمونه برداری به وسیله ی چکش های مخصوص نمونه برداری از تمامی سطحسنگ تکه های کوچکی کاملا از کنار هم برداشته می شود  مانند حالتی است که سطح یک سنگ را با تیشه می‌کنند و تمامی خرده‌سنگ‌های تیشه شده را جمع آوریمی‌کنند) و در صورتی که نقطه‌ی مورد نظرجهت نمونه برداری از خاک های سطحیپوشیده باشد باز هم مربع به اضلاع یک متری در نظر گرفته و خاک سطحی کنارزده می‌شود و پس از رسیدن به سنگ، نمونه برداری انجام می‌گیرد و اگر قطرخاک در نقطه‌ی مذکور خیلی زیاد باشد طوری که پس از گودبرداری بیش از یکمتر باز هم به سنگ نرسد، لذا از خاک انتهای چاهک حفرشده( از تمامی خاک کفچاهک) نمونه برداری می شود.

 که این نمونه، نمونه‌ی خاکی (soil sampling) نامیده می‌شود.( در این حالت یک قشر حدود یک سانتی متری از خاک کف چاهک بهعنوان نمونه، برداشته می‌شود) کلیه‌ی نمونه های سنگی و خاکی تهیه شده جهتتجزیه و تعیین عیار طلا به آزمایشگاه فرستاده می‌شود و پس از اعلام عیارطلای نمونه ها، به تهیه ی نقشه ی ژئوشیمی برای منطقه ی مورد مطالعه اقداممی‌شود.

با مشخص بودن عیار طلای کلیه‌ی نقاط نمونه برداری شده، چند درجهاز نظر مقدار عیار طلای مذکور، و محدوده‌ی هر درجه، با به دست آوردن نقاطهم عیار آن درجه به روش انترپوله مشخص می‌شود.

پس از مشخص کردن مناطق هم عیار، آنومالی های ژئوشیمیایی از نظر مقدار، عیارطلا به دستمی‌آید( در معدن طلای چاه خاتون منطقه ی موته – اصفهان آنومالی های حاصلکاملا منطبق بر مناطق دگرسان و زون های گسله ی موجود در منطقه می‌باشندضمنا محل‌هایی که در سطح زمین به وسیله‌ی نقشه‌ی ژئوشیمی به صورت آنومالینشان داده شده و دارای عیار بالاتر از نقاط خارج از این محدوده بودند درافق های پایین تر نیز، در همان محل‌ها در داخل تونل‌ها، عیارهای بالا نشانداده شده است،

این امر بدین معنا می باشد که مناطق پرعیار افق های زیرینکاملا منطبق با مناطق پرعیار سطحی به دست آمده در نتیجه عملیات ژئوشیمیاست) آنومالی‌های مذکور گسترش سطحی محدوده مناطق با عیارهای مختلف را مشخص می‌کنند

مقالات طلا و جواهرات:

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

۰ نظر ۲۴ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۴۱
گوهر گوهرها
سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۳۲ ب.ظ

راههای اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

راههای اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

معمولا سه روش ژئوفیزیکی مغناطیسی (Mag مغناطیسی)، شارژ ابیلیتی (IP القایی) ومقاومت سنجی برای کارهای اکتشافی سولفیدها متداول تر است....

 در مناطقی که طلا در ارتباط مستقیم با کانی سازی گوگردی ( پیریت و کالکوپیریت،... ) و در نتیجه مناطق دگرسان می‌باشد، ...

برای رسیدن به نتایج مثبت در امر اکتشاف از دو روش مختلف زیر استفاده می شود:

الف)روش ژئوفیزیک

ب) روش ژئوشیمی

الف) استفاده از عملیات ژئوفیزیک

در مناطقی که طلا در ارتباط مستقیم با کانی سازی گوگردی ( پیریت وکالکوپیریت،... ) و در نتیجه مناطق دگرسان می‌باشد، روش‌های ژئوفیزیکیمی‌توانند در این رابطه کمک کرده و مسائل زیر را مشخص و معین کند.

 (1مشخص کردن محدوده‌ی منطقه‌ی دگرسان( فرسوده).

 (2معین کردن مناطق دارای کانی‌های گوگردی با تراکم بیشتر( در نتیجه، تراکم بیشتر طلای همراه آن(

 (3مشخص کردن شکل و تداوم عمقی مناطق سولفوره.

اطلاعات فوق در صورت حصول نتیجه می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزی وانتخاب روش مناسب برای اکتشافات بعدی باشد. در این روش مناطقی که در آنهاتراکمی غیرعادی از کانی های گوگردی وجود داشته باشد مشخص می‌شود که به اینتراکم های غیرعادی آنومالی گفته می‌شود، هر قدر محدوده های سطحی و عمقیآنومالی‌ها گسترده تر باشد مقدار ذخیره‌ی مورد مطالعه بیشتر خواهد بود.

معمولا سه روش ژئوفیزیکی مغناطیسی (Mag مغناطیسی)، شارژ ابیلیتی (IP القایی) ومقاومت سنجی برای کارهای اکتشافی سولفیدها متداول تر است. معمولا در صورتیکه وجود آنومالی های گوگردی در زیرزمین در منطقه ای حتمی باشد بایستی روشهای ژئوفیزیکی یادآوری شده یکدیگر را تایید کنند و تنها اطلاعات به دستآمده از یک روش کافی نیست.

در مناطقی که کانسارهای طلا منحصرادر ارتباط مستقیم با کانی سازی سولفوره نباشد و در داخل رگه های سیلیس ودانه های کوارتز به صورت طلای خالص هم وجود داشته باشد در این صورت نمیتوان اساس کار را بر نتایج حاصل از ژئوفیزیک قرارداد ( مانند معادن طلایموته – اصفهان ) در این حالت بایستی از روش دوم ( روش ژئوشیمی ) کمک گرفت.

مقالات طلا و جواهرات:

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

۰ نظر ۲۴ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۳۲
گوهر گوهرها
سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۲۸ ب.ظ

بررسی طلا در قرن بیستم

بررسی طلا در قرن بیستم

در سال 1971 سیستم طلا ـ دلار (لایحه برتنوودز) از هم پاشید و ایالات متحده به طور رسمی مالکیت طلا به وسیله شهروندان خود را آزاد و قانونی اعلام کرد....

 طلا 20.67 دلار بود در این ایام کنگره آمریکا لایحه برتنودز (لایحه استاندارد طلای 1900) را تصویب کرد که طبق آن طلا ...

در آغاز قرن بیستم قیمت هر اونس(1Troy Oance=28.3495 گرم(

طلا 20.67 دلار بود در این ایام کنگره آمریکا لایحه برتنودز (لایحه استانداردطلای 1900) را تصویب کرد که طبق آن طلا ـ دلار به عنوان واحد استانداردبهای پولی تعیین شد. در طی جنگ جهانی اول و دوم کشورهای درگیر جنگاستاندارد طلا را به حا لت تعلیق درآوردند.

در طی رکود بزرگ(حدودسال1934)، صادرات طلا بجز با مجوز دولت ممنوع شد و تمام طلا و مجوزهای طلااز محافل عمومی جمع‌آوری شد. افزایش قیمت طلا از 20.67 دلار بر اونس درسال 1934 به 35 دلار بر اونس سبب سقوط بازار سهام در سال‌1934 و متعاقب آنورشکستگی سیستم بانکی فدرال در ایالات متحده و همچنین رکود اقتصادی شدیددر انگلیس ‌شد. از سال 1934 تا 1967 قیمت طلا ثابت بود.

در سال 1971 سیستم طلا ـ دلار (لایحه برتنوودز) از هم پاشید و ایالات متحده به طور رسمی مالکیت طلا به وسیله شهروندان خود را آزاد و قانونی اعلام کرد. این موضوعباعث افزایش سریع قیمت طلا به میزان حدود 160 دلار بر اونس در سال 1974شد. این افزایش با افزایش قیمت نفت توسط سازمان اپک همزمان بود. پس از یککاهش موقتی در سال 1967 (124.7 دلار بر اونس) یک روند افزایش بی‌سابقه تاسال 1980 رخ داد که در این سال قیمت طلا به 614.6 دلار بر اونس رسید که اززمان کشف طلا تا این زمان بی‌‌سابقه بود.

این افزایش شدید مصادف بود با افزایش پی در پی قیمت نفت بوسیله سازمان اپک، ورود ارتش روسیه بهافغانستان، انقلاب اسلامی در ایران، سردرگمی و ناپایداری اقتصادی در سراسرجهان. از سال 1980 تا 1985 به دلیل بالا رفتن ارزش دلار آمریکا، کاهش بهاینفت و کاهش نرخ بهره بانکی قیمت طلا روند نزولی داشت و در نهایت به 317.18دلار در هر اونس رسید. بعد از این سال مجدداْ با کاهش ازرش دلار، افزایشقیمت نفت و افزایش بهره بانکی، قیمت طلا روند صعودی گرفت و در سال 1987 به 446.6 دلار در هر اونس رسید. از این سال به بعد با در نظر گرفتن نوساناتجزیی در قیمت طلا روند کلی قیمت نزولی بوده است.

تغییرات قیمت طلا نسبت به ارزهای دیگر بر اساس تغییرات ارزش آن‌هامی‌باشد، به عنوان مثال‎‎ْ در اینجا تغییرات جزیی نوسان پوند انگلیس دربرابر هر اونس طلا نسبت به دلار آمریکا در برابر هر اونس طلا به دلیل ارزشبرابری دلار و پوند، نسبت به هم‌ می‌باشد

مقالات طلا و جواهرات:

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

۰ نظر ۲۴ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۲۸
گوهر گوهرها
دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۰۰ ق.ظ

اوضاع قیمت طلا

اوضاع قیمت طلا

برای مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلارآمریکا، ثابت شده بود(1 اونس تروی 67/20 دلار). سپس در سال 1934 دولتایالات متحده با افزایش قیمت طلا برای هر اونس تروی از 67/20 دلار آمریکاکه از سال 1879 تا این زمان معتبر بوده است، به 35 دلار آمریکا، ارزش دلاررا کاهش داد...

طلا نیز مانند سایر فلزات قیمتی با واحد وزنی تروی(Troy) اندازه گیری می شود. وقتی طلا با فلزات دیگر به صورت آلیاژ در می آید، ...

طلا نیز مانند سایر فلزات قیمتی با واحد وزنی تروی(Troy) اندازه گیری میشود. وقتی طلا با فلزات دیگر به صورت آلیاژ در می آید، اصطلاح قیراط (Carat) برای بیان خلوص طلا به کار می رود. طلای 24 قیراط طلای خالص میباشد. انگیزه اصلی جستجوی طلا در نهشته های ناشناخته، اصولا بواسطه ارزشذاتی و فطری این عنصر می باشد. قیمت نامعین و ناشناخته طلا در آینده، یکیاز عوامل مهم برای ارزیابی شرایط اقتصادی اکتشاف طلا محسوب می گردد.

درعین حال همانطور که گرین (1987) اشاره می کند این وابستگی نسبی است و در شرایطجدید به وجود آمده است. ارزش هر اونس طلای استاندارد به میزان 2/1 10 .17. 3 پوند(معادل 22 قیراط و هم ارز 2/1 11 .4 .4 پوند برای هر اونس طلایخالص)، در سال 1717 توسط اسحاق نیوتن، کار فرمای ضرابخانه ارزیابی گردید،که برای حدود 200 سال با تغییرات ناچیز دوام یافت.

 به طور مشابه با سایرپولهای رایج قیمت رسمی طلا در اشکال استاندارد مختلف، تا اوایل دهه 1930ثابت مانده بود. بنابراین قدرت خرید طلا به عنوان تابعی از تورم و با کاهشعمومی قیمت ها در جهان، به تنهایی افزایش و یا کاهش یافت. به ویژه درشرایط بحران و کسادی، قیمت ثابت طلا شرایطی را فراهم می کرد که باعث تشویقو امیدواری معدنکاران بخش خصوصی و هجوم آنان جهت اکتشاف و استخراج طلا درقرن نوزدهم می شد.

برای مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلارآمریکا، ثابت شده بود(1 اونس تروی 67/20 دلار). سپس در سال 1934 دولتایالات متحده با افزایش قیمت طلا برای هر اونس تروی از 67/20 دلار آمریکاکه از سال 1879 تا این زمان معتبر بوده است، به 35 دلار آمریکا، ارزش دلاررا کاهش داد. که این عامل، نسبت به تشویق و ترغیب تولید روز افزونمعدنکاری طلا در کل جهان، آثار شگرف و قابل تاملی به ارمغان گذاشت. با اینحال ثابت شدن قیمت اسمی طلا همره با نرخ تورم در دهه های 1950 و 1960 سببشد تا استخراج طلا در یک پروسه مداوم، به طور یکنواخت و ثابت رو به نقصانگذارد.

 تا دهه 1960، چندین عامل باعث کاهش اعتماد جهانی، نسبت به استطاعتو توانایی ایالت متحده آمریکا برای بازپرداخت وام ها و سایر بدهی ها، بهشکل طلا شده است. متعاقبا در سال 1968 سیستم دو نرخی طلا (tire_two) ابلاغشد. در نتیجه قیمت رسمی شمش طلای ایالت متحده آمریکا، که به معاملات پولیدرگیر با طلا در دولت آمریکا، و قیمت طلا در بازار آزاد، وابسته شده بود؛

فارق از تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا، برای سایر معاملات شناخته شد.متعاقبآن در سال 1971، بنا به دستور ریاست جمهوری، انتقال طلا به کشورهای دیگرتحت نظارت قرار گرفت. و این باعث شد تا قابلیت تبدیل دلار های آمریکایی بهطلا پایان یابد.از آن زمان به بعد بازار آزاد رونق گرفته است

مقالات طلا و جواهرات:

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

۰ نظر ۲۳ اسفند ۹۵ ، ۰۸:۰۰
گوهر گوهرها
دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۹ ق.ظ

بررسی تولید طلا در جهان

بررسی تولید طلا در جهان

اگرچه ذخایر طلا در سراسر جهان مورد اکتشاف ، استخراج و بهرهبرداری قرار گرفته و بسیاری از کشورها در چرخه تولید آن سهیم می‌باشند ولیتولید طلا در جهان بوسیله شش کشور آفریقای جنوبی ، آمریکا ،استرالیا ،چین،کانادا و روسیه که هر یک سهم قابل ملاحظه ای در تولید طلا دارند کنترل میشود .....

بیش از 5000 سال از تاریخ اولین معدن طلا در روی سیاره ما می گذرد. در این مدت بیش از 130000 تن طلا از معادن استخراج ...

- مقدمه ای در مورد تولید طلا 

بیش از 5000 سالاز تاریخ اولین معدن طلا در روی سیاره ما می گذرد. در این مدت بیش از 130000 تن طلا از معادن استخراج شده است.بخش اعظم این مقدار طلا بعد ازسال 1500 میلادی تولید شده است و حدود نصف کل مقدار طلای استخراج شده درچهل سال گذشته صورت پذیرفته است. این آمار ساده شتاب جوامع امروزی را دراکتشاف،استخراج و فرآوری طلا نشان می دهد.که میزان سرانه طلا در سال 1800میلادی 3/4 گرم بوده است ولی در سال 1997 نزدیک به 30 گرم می باشد.

در شکل روبرو میزان تولید سالانه جهانی طلا بین سالهای 1840 تا 2000 نشانداده شده است.این میزان در سال 1845 حدود 60 تن در سال بوده است.اولینافزایش چشمگیر در تولید طلای جهان مربوط به سال 1849 می شود.در آن سال کشفکانسارهای طلا در غرب ایالات متحده صورت گرفت.پس از این افزایش چشمگیر درتولید طلا یک روند عمومی کاهش تولید طلا بین سالهای 1860 تا 1880 به چشممی خورد.

از سال 1880 تا 1910 افزایش تولید ادامه می یابد،به طوری که تولیدطلا در این سال به حدود 700 تن در سال می رسد.در این افزایش پیوسته تولیدطلا برای دو دهه،کشف تیپ های جدید کانسارهای طلا و همچنین نیاز روزافزونبرای دستیابی به سرمایه لازم برای توسعه موثر بوده است.از سال 1910 تا کمیبعد از جنگ جهانی اول تولید طلا کاهش شدیدی را نشان می دهد.این روند کاهشتا آغاز دهه سوم قرن بیستم ادامه می یابد.دوره دیگر افزایش تولید طلا ازحدود 1925 آغاز و به شروع جنگ حهانی دوم می رسددر این افزایش تولید همعواملی نظیر قیمت طلا و نیاز به سرمایه برای رهایی از رکود اقتصادی موثربوده است .

 یک کاهش بسیار شدید در تولیدطلا در خلال جنگ جهانی دوم رخ دادهاست و سپس دوره چهارم افزایش تولید طلا آغاز می‌شود. در این افزایش تولیدنیز،نیاز به سرمایه برای بازسازی جوامع بعد از جنگ و توسعه آنها نقش عمدهای ایفا کرده است. این افزایش تولید برای بیشتر از دو دهه ادامه داشته بهطوری که تولید طلا از 750 تن به نزدیک 1500 تن در سال رسیده است. کشفکانسارهای طلای تیپ کارلین مصادف با این دوره از افزایش تولید طلا در جهانمی باشد.

 یک دوره کاهش در تولید طلا در جهان از 1975 شروع وتا سال 1985ادامه می یابد. جالب آنکه این کاهش تولیدمصادف با دوره ای است که در آنشدید ترین افزایش در قیمت طلا رخ می دهد . این افزایش قیمت طلا که موجبکاهش عیار اقتصاذی آن گردید مدتی طول کشید تا موجب افزایش مجدد تولید طلاشود ، زیرا خصلت کانسارهای طلا طوری است که دوره اکتشاف تا بهره برداریآنها طولانی می باشد.

قابل ذکر آنست که درست در هنگامی که قیمت طلا در سال 1981 شروع به کاهش گذاشت، تولید طلا دوران جدید افزایش خود را آغاز کرد . این تاخیر افزایش تولید نسبت به افزایش قیمت آن به این واقعیت بر می‌گرددکه قرار دادن یک معدن جدید در خط تولید مدت طولانی زمان می‌برد . پیشرفتفن آوری استحصال طلا در دهه 1980 تاثیر فراوان در افزایش تولید طلا داشت.

   به طور خلاصه اگرچه ذخایر طلا در سراسر جهان مورد اکتشاف ، استخراج و بهرهبرداری قرار گرفته و بسیاری از کشورها در چرخه تولید آن سهیم می‌باشند ولیتولید طلا در جهان بوسیله شش کشور آفریقای جنوبی ، آمریکا ،استرالیا ،چین،کانادا و روسیه که هر یک سهم قابل ملاحظه ای در تولید طلا دارند کنترل میشود . البته چین با آنکه از نظر ذخایر شناخته شده طلا چندان برجسته وممتاز نیست ولی در سالهای اخیر در رده کشورهای تولید کننده خود را بمقامچهارم رسانده است . سهم آفریقای جنوبی از کل ذخایر شناخته شده طلا در جهانکه حدود 42000 تن می باشد،حدود18000 تن است که بسیار برجسته و چشمگیرمی‌باشد.

- ارزیابی عوامل اقتصادی یک ذخیره طلا:

   ارزیابی اقتصادی یک ذخیره تابع عوامل چندی است که مهمترین آنها عبارتند از :

ماهیت فرایندهای تصمیم گیری ،نوع ملاکهای اقتصادی و تکنیک بکار گرفته شدهبرای ارزیابی.

   فرایند تصمیم گیری از هر نوعی که باشدتا حدو د زیادیتحت تاثیر اطلاعات حاصل از تجربیات قبلی بخصوص انواع اقتصادی آن خواهد بود .این اطلاعات تجربی قبلی می‌تواند ملاک تخمین مجهولات باشد . این مجهولاتعبارتند از :توزیع فضایی کل عیار و عیار قابل استحصال ، مقدار ذخیره کل وذخیره قابل استحصال ، عمق ماده معدنی و پیش‌بینی قیمت طلا در آینده ،مناسب ترین روش معدنکاری ، هزینه های سرمایه گذاری و هزینه عملیات ، حجمپول در گردش و مدت زمان چرخه آن ، ارزش خالص ماده معدنی ،نرخ بازگشتسرمایه، سیاست های دولتی نظیر قوانین مالیاتی و محیط زیست

مقاله مرتبط طلا و جواهرات:

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

۰ نظر ۲۳ اسفند ۹۵ ، ۰۷:۳۹
گوهر گوهرها
يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸ ب.ظ

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

در مرحله ی اکتشاف تکمیلی، یکی از اقدامات بسیار مهمی که در مورد سنگ معدنی طلادار منطقه مورد مطالعه، بایستی صورت گیرد انجام آزمایشات تستتکنولوژی سنگ معدن مورد نظر می باشد..

از آن جایی که معمولا در سنگ های طلادار به علت ریز و پراکنده بودن طلا رویت آن با چشم غیر مسلح در سنگ، عملی نیست ...

- آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

از آن جاییکه معمولا در سنگ های طلادار به علت ریز و پراکنده بودن طلا رویت آن باچشم غیر مسلح در سنگ، عملی نیست لذا مانند سایر مواد معدنی تعقیب ماده یمعدنی و تشخیص آن از سنگ های باطله میسر نمی باشد تنها با شناخت علائمزمین شاسی و سنگ شناسی مسئله قابل حدس است و تبدیل این حدس به یقین تنهابه وسیله ی تجزیه و تعیین عیار طلای نمونه های برداشت شده محل های موردنظر می تواند عملی شود. لذا وجود یک آزمایشگاه مجهز و دقیق در مورد تجزیهو تعیین عیار طلا آن هم در محل معدن یعنی جایی که کارهای اکتشافی در حالانجام است بسیار ضروری می باشد. یک آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلامعمولا از قسمت های زیر تشکیل شده است:

1) قسمت نمونه کوبی در این قسمت نمونه های گرفته از قسمت های مختلف معدن خرد شده و تا 80 مش پودر و جهت ذوب آماده می شود.

(2اتاق ذوب اول:در این قسمت نمونه ی پودر شده ذوب و فلز آن از سرباره جدا می گردد.

(3قسمت کوپلاسیوندر این قسمت نقره و طلا با استفاده از کوپل از دکمه ی سربی جدا می گردد.

 (4قسمت اسیدکاری در این قسمت با حل نمودن نقره در اسید نیتریک طلا جدا می شود.

5)اتاق توزین در این قسمت طلای حاصله به وسیله ی ترازوهای الکترونیک توزین می شود.

 (6اتاق بایگانی نمونه ها   باقی مانده ی نمونه های تجزیه در این اتاق بایگانی و نگهداری می شوند.

7) اتاق بوته سازی  بوته های مورد مصرف در قسمت ذوب در این قسمت به وسیله ی یک نفر سفالگر بااستفاده از مواد اولیه ( سیلیس- کائولن- خاک نسوز ) تهیه می شود.

(8اتاق کوپل سازیدر این قسمت با استفاده از استخوان، کوپل های مخصوصی که در قسمت کوپلاسیونجهت جذب و جدا نمودن سرب از طلا و نقره به کار می رود ساخته می شود.

- تست تکنولوژی سنگ معدنی طلا دار

   در مرحله ی اکتشاف تکمیلی، یکی از اقدامات بسیار مهمی که در مورد سنگ معدنی طلادار منطقه مورد مطالعه، بایستی صورت گیرد انجام آزمایشات تستتکنولوژی سنگ معدن مورد نظر می باشد.

   این آزمایشات بایستی بر روینمونه ی متوسط معدن انجام پذیرد زیرا، در آزمایش، روش های مختلف استحصالطلا از سنگ معدن، در شرایط متفاوت مورد مطالعه و بررسی قرار داده می شود ومناسب ترین روش برای سنگ معدن مورد نظر مشخص می شود.

 لذا نمونه ای که برروی آن آزمایش های مذکور انجام می گیرد لازم است دقیقا نمونه ی متوسط معدنباشد، زیرا در زمان بهره برداری و شروع به کار کارخانه استحصال طلا بایدخوراکی که به کارخانه وارد می شود، با نمونه ی متوسط معدن یکی باشد که درمراحل مختلف عملیات استخراج و بازیابی طلا از سنگ معدن، اشکالی پیش نیایدالبته باید در نظر داشت که در تمامی کارخانه های استحصال طلا با این کهآزمایش های تست تکنولوژی بر روی نمونه ی متوسط معدن قبلا انجام شده است .

معهذا مرتبا در زمان بهره برداری کارخانه خوراک ورودی به وسیله ی متخصصینامر و کارشناسان مربوطه در پایلوت کارخانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهو در زمینه ی رگلاژ قسمت های مختلف کارخانه و کم و زیاد کردن مقدار موادشیمیایی مصرفی اقدام می شود.

در آزمایش تست تکنولوژی که در یک پایلوتانجام می شود عملیات مختلف بر روی مقدار چند تن از نمونه سنگ معدن کهنمونه ی متوسط می باشد صورت می گیرد و سپس نتایج حاصل از این عملیات، برایمقدار زیاد که در حد خوراک کارخانه می باشد در نظر گرفته شده و کارخانه براساس این نتایج طراحی و احداث و نصب می شود

مقاله مرتبط طلا و جواهرات:

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

۰ نظر ۲۲ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۵۸
گوهر گوهرها
يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷ ب.ظ

راههای تعیین عیار طلا

راههای تعیین عیار طلا

مقدار معینی طلا ( در حدود 100 میلی گرم ) را وزن نموده و در تیزاب سلطانیحل کرده سپس با مقایسه ی استانداردهای مختلف و با کشیدن منحنی، عیار نمونهی مجهول را معین می کنند...

در این روش طلا را به روی سنگ کوارتز یا سنگ محک (که سنگ سیاه سیلیسی است) و در برابر اثر خورندگی اسیدها مقاوم ...

عیار طلا به روش های مختف قابل تعیین است:

(1روش سنتی

  در این روش طلا را به روی سنگ کوارتز یا سنگ محک (که سنگ سیاه سیلیسی است) و در برابر اثر خورندگی اسیدها مقاوم می باشد، می کشند. برای تعیین عیارطلا، کلید عیارهای مختلف را روی سنگ محک کشیده و عیارهای پایین تر از 14را توسط اسید نیتریک خالص با غلظت های مختتلف و عیارهای بالاتر از 14 راتوسط تیزاب سلطانی یا مخلوط اسید نیتریک و نمک طعام سنجیده و خورندگینمونه ی مجهول را در برابر اسیدها، در مقایسه با کلیدهای نمونه معین میکند.

(2روش تعیین با دستگاه اسپکتروفتومتر

مقدار معینی طلا ( در حدود 100 میلی گرم ) را وزن نموده و در تیزاب سلطانیحل کرده سپس با مقایسه ی استانداردهای مختلف و با کشیدن منحنی، عیار نمونهی مجهول را معین می کنند.

3)روش کوپلاسیون

   تقریبا 1/0 گرم طلا را با ترازوی آنالیتیک وزن کرده و مقداری نقره ی خالصعاری از طلا را به نسبت 3 به 1 در نظر می گیریم چنانچه طلای مورد آزمایشفاقد مس باشد 50 میلی گرم مس خالص به آن اضافه می کنیم و در ورقه ی سربخالص از فلزات گرانبها می پیچانیم ( گلوله می کنیم ). مقدار سرب بستگی بهمقدار طلا دارد که قبلا تهیه و توزیع می شود.

برای مثال:

  برای طلا با عیار بالاتر از 14 گرم و برای طلا با عیار پایین تر از آن ( مثلا 9 گرم ) 8 گرم سرب لازم است. ورقه ی حاصل از سرب و طلا را به صورتگلوله درآورده و در بوته کوپل قرار می دهیم و در کوره ای به دمای 1050درجه سانتی گراد میگذاریم تا پس از ذوب شدن حالت درخشندگی پیدا کند و سپسکوره را خاموش کرده تا دمای آن به 850 درجه سانتی گراد کاهش یابد. دگمه ( گلوله ) موجود در کوپل را که حاوی طلا و آلیاژی از فلزات گرانبها می باشدرا در 20ml اسید نیتریک یک و یک به مدت نیم ساعت در یک بوته ی چینی یا بشرمی جوشانیم تا خروج کامل گازهای خرمایی رنگ نیتروز مشاهده شود. این عمل رامی توان تا چند بار ادامه داد تا عاری از فلزات اضافی شود.

 طلای حاصل را که به رنگ قهوه ای و شکننده است، دوباره حرارت داده ( در بوته یچینی و در دمای 800 درجه ی سانتی گراد ) تا کاملا براق شود و طلای حاصل رادوباره توزین کرده تا نسبت اختلاف وزن اولیه به طلای موجود را به دستآوریم و عیار آن را معین کنیم

مقاله مرتبط طلا و جواهرات:

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

 

۰ نظر ۲۲ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۳۷
گوهر گوهرها
شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۰۴ ق.ظ

شناخت عیار طلا

شناخت عیار طلا

در صورتی که قیمت طلای تولید شده در طی کل مدت کمتر از یکمیلیاردیم یک سنت قیمت داشت که بیانگر اقتصادی نبودن طرح فوق می باشد....

عیار، در حقیقت مقدار طلای خالص در 24 قسمت از کل فلز است، یعنی اینکه عیار طلای 100 درصد خالص 24 است. بهترین ...

 عیار، در حقیقت مقدار طلای خالص در 24 قسمت از کل فلز است، یعنی اینکهعیار طلای 100 درصد خالص 24 است. بهترین طلای تجارتی که در ساخت زیور آلاتبه کار می رود.15 تا 18 عیار است. سکه های طلا عموما 6/21 عیار می باشند. یعنی در آنها 90 در صد طلا وجود دارد.

 برای تعیین عیار طلا درایران مقادیر معینی را به عنوان مبنا قرار داده اند، مثلا طلای با عیار 9/999 ، طلای 22 را با عدد 916 و عیار 18 را با عدد 750 و عیار 14 را باعدد 585 نشان می دهند. وقتی می گوییم که طلایی عیارش 18 است منظور این استکه 750 قسمت آن از طلای خالص و بقیه آن از فلزاتی مانند نقره، مس و نیکلاست. برای تهیه عیار های رنگی طلا می توانیم به سه مورد اشاره کنیم

 (1برای تهیه طلای سفید با عیار 18 می بایست که 750 قسمت آنرا طلا،50 قسمت رانقره و 200 قسمت را پالادیم، یا 750 قسمت آن را طلا،135 قسمت آنرا نیکل، 85 قسمت را مس و 30 قسمت را روی در نظر بگیریم.

2) برای تهیه طلای به رنگارغوانی باید نسبتها را به صورت زیر در نظر بگیریم:49/78 درصد طلا و باقیفلز آلومینیوم.

3)برای تهیه طلای آبی روشن، نیاز به17/46 درصد طلا و 83/53 درصد ایندیم است. عیار طلا به روشهای مختلفی قابل تعیین است،از جملهروش سنتی با استفاده از سنگ محک و تیزاب سلطانی، روش تعیین عیار با دستگاهاسپکتروفتومتر و روش کوپلاسیون. در آزمایشگاه برکلی در کالیفرنیا، طلا ازبیسموت ساخته شده است. این کار توسط دستگاه Bevalac که برای شتاب دادنذرات اتمی طراحی شده است، انجام شد.

 این دستگاه یونهای کربن و نئون را بهسرعت به سوی بیسموت شلیک می کند که این عمل از اتم بیسموت، قسمتهایی را بهبیرون پرتاب کرده و عنصر سبکتری از نظر جرم اتمی یعنی طلا را بر جای میگذارد.کارکرد این دستگاه، برای یک میلیون اتم طلا حدود 10000 دلار، هزینهدر برداشت.

در صورتی که قیمت طلای تولید شده در طی کل مدت کمتر از یکمیلیاردیم یک سنت قیمت داشت که بیانگر اقتصادی نبودن طرح فوق می باشد. ضمنا در سال 1941 دکتر Kenneth از دانشگاه هاروارد و یکی از همکارانش بابه کار گیری یکی از آخرین مدلهای دستگاه اتم شکن موفق به تبدیل جیوه بهطلا شدند اما از آنجائیکه طلای بدست آمده از این روش، بسیار جزئی بوده وهزینه تولید آن بسیار بالا بود لذا از ارزش اقتصادی برخودار نگردید

مقاله مرتبط طلا و جواهرات:

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا فلزی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


۱ نظر ۲۱ اسفند ۹۵ ، ۰۹:۰۴
گوهر گوهرها
شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۵۶ ق.ظ

ذخائر طلای کشورها

 ذخائر طلای کشورها

در حدود 43000 تن طلا در آفریقای جنوبی استخراج شده که 37 در صد تولید شمش طلای جهان را به خود اختصاص داده است . در طول دهه 1870 و اوایل دهه 1880اولین کشف و استخراج کوچک مقیاس طلا در آفریقای جنوبی در Pilgirms Rest و Barberton در شرقی ترین بخش Transvaal به وقوع پیوست...

 کل ذخائر جهانی طلا در دنیا تقریبا 3/1 بیلیون اونس بوده که از آن مقدار، تقریبا 3/2 آن در آفریقای جنوبی قرار دارد و ذخائر ...

کل ذخائر جهانی طلا در دنیا تقریبا 3/1 بیلیون اونس بوده که از آنمقدار، تقریبا 3/2 آن در آفریقای جنوبی قرار دارد و ذخائر کل پایه طلایجهان کلا حدود 4/1 اونس رقم زده شده است.لازم به ذکر است که منظور ازذخائر، ذخائر قطعی و ثابت می باشد و ذخائر پایه شامل مجموع منابعی است کهدر حال حاضر، اقتصادی، کمی اقتصادی و نیمه اقتصادی می باشند.

 میزان تولید سالانه جهانی طلا در سال 1845 حدود60 تن بود. اولین افزایش چشم‌گیر در تولید جهانی طلا به سال 1849 برمی‌گردد که در آن سال در غربایالات متحده کانسارهای طلای زیادی کشف شد و براساس این اکتشاف سهم ایالاتمتحده در تولید جهانی طلا از چند درصد به حدود 50 درصد افزایش یافت. تولیدطلا تا سال 1910 روند افزایشی نشان می‌دهد ولی از سال 1910 تا کمی بعد ازجنگ جهانی اول، تولید شدیداً کاهش می‌یابد و تا سال 1925 این روند ادامهدارد.

از این سال تا شروع جنگ جهانی دوم افزایش چشم‌گیری در تولید جهانی طلا مشاهده می‌شود که با شروع جنگ جهانی دوم کاهش شدیدی در تولید طلا رخداد. نیاز به سرمایه برای بازسازی جوامع بعد از جنگ و توسعه آن‌ها، دلیل افزایش تولید در سال‌های بعد از جنگ بود. این افزایش تولید برای بیشتر ازدو دهه ادامه داشت به طوری که تولید طلا از 750 تن به حدود 1500 تن در سال رسید و علت عمده این افزایش کشف کانسارهای طلای نوع کارلین بود

- کشورهای اصلی تولید کننده طلا:

- آفریقای جنوبی

   در حدود 43000 تن طلا در آفریقای جنوبی استخراج شده که 37 در صد تولید شمش طلای جهان را به خود اختصاص داده است . در طول دهه 1870 و اوایل دهه 1880اولین کشف و استخراج کوچک مقیاس طلا در آفریقای جنوبی در Pilgirms Rest و Barberton در شرقی ترین بخش Transvaal به وقوع پیوست . در سال 1970 قارهآفریقا 82% از طلای استخراجی دنیا را در اختیار داشت اما با افزایش تولیدطلا در استرالیا و آمریکای شمالی، سهم آفریقا در سال 1999 در حدود 18% کاهش یافت. تولید طلای آفریقای جنوبی، بزرگترین تولید کننده طلا در کل دنیا در طی شش سال پی در پی به 450 تن طلا (3% کمتر از سال 1998) کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در 45 سال گذشته بود. میزان تولید کانسنگ تحت کنترل معادن آفریقای جنوبی در حدود 87 میلیون تن با عیار بالای 5.09 گرم بر تن بود. در این سال از 15 شرکت تولید کننده طلا در دنیا، 5 شرکت، مربوطبه آفریقای جنوبی بودند. (Earl B.Amey2000) 

- آمریکا

   در سال 1900 آمریکا سردمدار تولید طلا به میزان 119 کیلوگرم در سال بود که 31 درصد از کل تولید طلای دنیا را دربر می‌گرفت. در رده‌های بعدی،استرالیا، کانادا و روسیه قرار داشت و در آن زمان آفریقای جنوبی، طلاییتولید نمی‌کرد. در آن زمان ایالت کلرادو 36درصد از تولید طلای آمریکا رابه خود اختصاص ‌داد و ایالت نوادا که اکنون تولید کننده بزرگی است، تنها 3درصد از تولید طلای آمریکا را تامین می‌کرد. افزایش تولید طلا در ایالتنوادا در سال‌های بعدی در پی ابداع روش جدید سیانیدشویی استحصال طلا ازنهشته‌های کم عیار، در اواخر دهه60 ممکن شد.بعد از سال 1991 آمریکا از نظرمیزان تولید، پس از آفریقای جنوبی قرار گرفت. در آن زمان میزان تولیدآمریکا در 5 دهه اخیر برای اولین بار از روسیه بیشتر شد. ده‌ها معدنپلاسری بزرگ در آلاسکا وجود دارد که تولیدکننده بخشی از طلای آمریکاهستند

بخش اندکی از طلای آمریکا محصول فرعی فرآوری دیگر معادن بویژه معادن مس می‌باشد.

با وجود کاهش حدود 10 میلیون دلار در بخش فعالیت‌های اکتشافی طلا درآمریکا، از سال 1999 تا 2000 سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف خارج از آمریکابرای سومین بار به میزان 16.8% افزایش یافت.

در سال 2000 ایالات متحدهبا 353 تن طلا، دومین تولیدکننده بزرگ دنیا بود که 14 درصد از تولید جهانیرا به خود اختصاص می‌داد. ارزش طلای آمریکا در همین سال در حدود 3.2میلیارد دلار بوده است.

   آفریقای جنوبی رتبه اول و کشورهای استرالیا،چین و کانادا به ترتیب رتبه‌های سوم تا پنجم را داشتند در این سال ایالتنوادا 4/3 از تولید طلای آمریکا را تامین می‌کرد. حال آنکه کلرادوتامین‌کننده3% از کل تولید آمریکا بود.

- استرالیا

در سال 1999، تولید در معادن طلای استرالیا با کاهش 2 درصدی مواجه شد،هرچند که در رتبه این کشور که سومین تولید کننده طلای دنیا بود تغییریایجاد نکرد. از 296.4 تن طلای بهره‌برداری شده در سال 2000 بخش غربی،شمالی و کوئینزلند بترتیب 70 و 8 و 12 درصد از تولید طلای استرالیا را بهخود اختصاص داده بودند. تولید طلای غرب استرالیا بیشتر در نزدیکی کارگورلی (Kargoureli) واقع بود. دفتر آمار استرالیا گزارش کرد که هزینه اکتشاف طلادر استرالیا در طی فصل دوم سال 2000 افزایش یافته است. چین میزانتولید طلای چین در سال 2000 در حدود 180 تن بوده که نسبت به سال قبل 4% افزایش داشته است. این مقدار تولید از 1200 معدن حاصل شده است. در این سالبانک مرکزی چین 395 تن ذخیره طلا داشته است.

- کانادا

در کانادا تا کنون تقریبا 7600 تن طلا تولید گردیده است . از میان پنجتولید کننده مهم طلا در جهان کانادا آخرین منطقه ای است که مورد توجهجویندگان طلا در مقیاس بین المللی واقع شده .اولین رکورد اکتشاف طلایپلاسر در کانادا در خاوری ترین بخش Townships واقع در ایالت Quebec بود کهدر خلال سال 1930 به وقوع پیوست .

کانادا در سال 1999 با افت 2درصدی و میزان 154 تن که از 33 معدن طلا استخراج می‌گردید، به مقامپنجمین تولیدکننده طلا تنزل یافت. گشایش مجدد معدن ردلیک (Red like) درشمال غرب انتاریو در ماه آگوست پس از 4 سال تعطیلی به علت مشاجرات واختلافات کارگران موضوع سال در معدنکاری طلای کانادا بود.  

- روسیه

در سال 1999تولید طلای روسیه با افزایش 11 درصدی به 140 تن رسید و این کشور را درزمره ششمین تولیدکننده طلا جای داد. آزادسازی صنعت طلا پس از بحران 1998افزایش چشم‌گیری نشان داد و به بسیاری از بانک‌های تجاری فرصت داد که دراین زمینه مجوز لازم برای مبادلات طلا را دریافت‌ کنند. بخش اعظم طلا با 5% عوارض صادراتی بانک مرکزی در بخش کانی‌های ارزشمند و کنستانتره صادرمی‌شود.(Earle B.Amey 1999)

- ازبکستان

تولید طلای ازبکستان در سال 1999 به میزان 6% افزایش یافت و به حدود 85 تنرسید. این افزایش حاصل استخراج بالای شرکت نیومونت گلد(Newmont gold) ازمعدن مورونتائو(Muruntau) در بخش زرافشان است. این مقدار افزایش تولید (17تن) طلا در سال1999 در حدود 45% بالاتر از سال 1998 و خیلی بالاتر ازسال 1995 می‌باشد.

- اندونزی

تولید طلای اندونزی در سال 1999 در حدود 30 تن بوده که نسبت به سال 1998 به میزان 5% ترقی نشان می‌دهد. معدن گراسبرگ (Grasberg) با تولید 9.3 تن طلا در سال 1999 تقریباً 62% از تولید محصول فرعی طلای این کشور را دربرداشت. معدنمیناهاسا(Minahasa) با تولید 3 تن طلا باعث افزایش تولید شد. همچنین پروژهطلا _ نقره گاسوونگ(Gosowong) در سال 1999 به نتیجه رسید و شروع به تولیدطلا نمود. در سال 2000 میزان تولید طلای اندونزی به 125 تن رسید. معدنگراسبورگ با تولید 96 تن طلا در این سال. 77% از محصول فرعی تولیدی کشوررا دربرداشت. معدن مس و طلای باتوهیجائو(BatuHijau) که در پایان سال 1999اولین تولیدکننده کنسانتره طلا در اندونزی بود، تقریباً 10تن محصولکنسانترة تولید طلای اندونزی در سال2000 را شامل گردید.(EarleB.Amey 1999-2000)

ذخیره جهانی طلا در سال 1992، 44000 تن برآورد شده بود که در سال 1998 به 46000 تن رسید. در سال‌های 2000، 2001 و 2002براساس ارزیابی میزان ذخایر قطعی و پایه طلای کشورهای مختلف و کل دنیا طبق نمودار (شکل14) میزان ذخیره قطعی جهانی در سال‌های 2000، 2001 و 2002 بهترتیب 49000، 48000 و 50000 تن برآورد شده‌است و ذخایر پایه طلا در اینسال‌ها به ترتیب 77000، 77000 و 78000 تن تخمین زده شده‌است. آفریقایجنوبی با ذخیره قطعی 19000 تن طلا 39% از ذخیره جهانی و رتبه اول در اینسال‌ها را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده آمریکا در سال‌های 2000، 2001 و 2002 به ترتیب با 6000، 4000 و 6000 تن ذخیره قطعی طلا در رده دومجهانی قرار داشت. پس از آمریکا به ترتیب کشورهای ازبکستان با 5300 تن،استرالیا با 4000 تن، روسیه با 3000 تن اندونزی با 1800 تن و کانادا با 1500 تن ذخیره قطعی طلا در رده‌های بعدی قرار دارند

مقالات مشابه :
۰ نظر ۲۱ اسفند ۹۵ ، ۰۷:۵۶
گوهر گوهرها
پنجشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸ ق.ظ

اهمیت طلا در اقتصاد جهان

اهمیت طلا در اقتصاد جهان

یشتر از یک دهه، قسمت اعظم طلای جهان از طریق زوریخ سوییس به جریان افتادهاست و کشور سوییس جایی است که بانک ها و معامله گران، معاملات و فروش اکثر طلای استخراج شده در آفریقای جنوبی و شوروی را انجام می دهند و لندن برای تنظیم و فیکس نمودن قیمت ها ، همانند قبل، مرکز سنتی باقی خواهد ماند...

 بیشتر کشورهای مهم تولیدکننده ی طلا، معافیت های مالی، سوبسیدها(subsides) و کمک های دیگری را برای صنعت استخراج ...
بیشتر کشورهای مهم تولیدکننده ی طلا، معافیت های مالی، سوبسیدها(subsides) و کمک های دیگری را برای صنعت استخراج طلا فراهم آورده اند. در این کشورها به ویژه کانادا و آفریقای جنوبی، کمک های یادشده در ابقاء و برقراری صنعتی فعال و عملی مهم بوده اند. در سال های دهه ی 1970 که قیمت طلا افزایش یافت،تقریبا همه ی معادن طلای استرالیا و کانادا سوبسیدهایی را دریافت کردند.
 بسیاری از معادن آفریقای جنوبی دارایمعافیت های مالی می باشند. با توجه به اینکه در سال 1983 مدیر کل خزانه داری آفریقای جنوبی، طرح هایی را اعلام کرده تا مساعدت و کمک دولتی را درمعادن حاشیه ای طلا که از جانب دولت می توانند حمایت شوند کاهش دهد. معادن آفریقای جنوبی تحت نظر دولت اداره می شوند و ملزم به صدور طلایشان بهبازار های بین المللی از طریق بانک ذخایر آفریقای جنوبی می باشد و شوروینیز با ابلاغ احکام اداری ویژه ای از صنعت استخراج طلای خود حمایت مینماید.
چین، دورنمای صنعت طلای کشورش را از طریق تشویش و مشارکت جمعیت شهری و نظامی پایه ریزی می نماید. شرکت ها تولیدکننده ی طلا در ایالات متحده ی آمریکا، برای عملیات داخل کشور دارای 15% ( فوق العاده برداشت) و 14% ویژه ی عملیات خارج از کشورند. در ایالات متحده هیچ نوع تعرفهای روی واردات کانی های طلا، کنسانتره ی مربوطه یا شمش وجود ندارد اما عوارضی از 5%-11/2% برای انواع مختلف محصولات طلای نیمه ساخته وجود دارد.
در ساخت طلا به ویژه در صنایع الکتریکی و الکترونیک، هزینه ی طلای استفاده شده به ازای واحد کالا، هنوز درصد کوچکی از کل هزینه ی واحد مزبور است و از این رو، قیمت طلای مصرف شده در دستگاه اغلب اهمیت کمی در قیمت گذاری محصول دارد. در پاسخ به افزایش سریع و پایدار قیمت جهانی طلا در حد فاصل اواسط سال 1976 و اواخر 1980 ، شرکت های اکتشاف کننده به اندازه یدلالانانفرادی ، جستجوی جهانی خود را برای طلا شدت بخشیدند و نتایج جستجوی آنها چشمگیر بوده است.
برای مثال کانسارهای عظیم طلا در برزیل و پرو و جاهای دیگر کشف شده و میزان تولید به طور ناگهانی بالا رفت. البته این نتایج اغلب تنها از طریق تلاش های پیوسته دلالان انفرادی که توسط همان رویاهای طلایی که نسل های پیشین را به میادین طلای کالیفرنیا، آلاسکا، استرالیا و گینه ی جدید پیش می راند، حاصل شده است.
اگرچه قیمت طلا از سطح تثبیت شده ی آن در سال 1980 کاهش یافته است، اما به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از سطح قیمت های اواخر دهه ی1970 باقی خواهد ماند. این سطح بالای قیمت، علاقه سرمایه گذاران را بیشتر نموده و آنها را ترغیب به افزایش کلی در سرمایه گذاری جهت ازدیاد ظرفیت اکتشاف، تولید نموده و هدایت کرده است. 
استخراج کانسارهای آبرفتی نسبت به استخراج منابع زیرزمینی کم هزینه تر بوده و در واقع استخراج زیرزمینی گران ترین روش استخراج تلقی می شود و البته این هزینه ها از معدنی به معدن دیگر به مقدار زیاد تفاوت می کند، بااین وجود بعضی از معادن زیرزمینی نسبت به عملیات روزمینی و سطحی، قابلیت تولید ارزان تر یک اونس طلا را دارند.
هزینه ی متوسط برای تولید یک اونس طلا در معدن در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا در خلال1983 ، 301 دلارآمریکا بوده که این رقم به تفکیک به موارد زیر مربوط می شود:
253 دلار بابت استخراج و عملیات بعدی
18 دلار مخارج کلی و اداری
30 دلار مربوط به مالیات.
البته هزینه مربوط به استخراج و عملیات به ترتیب زیر سرشکن می شود:
- 20دلار( توسعه ی کار)
- 64 دلار(وقف در عملیات )
- 19 دلار ( حمل و نقل )
- 27 دلار ( انتقال مواد به سط حزمین )
- 7 دلار خرد کردن و حمل با تراموا
- 80 دلار به واسطه ی سایر هزینه های کلی و عملیات معدنی و همچنین
- 36 دلار به ازای آسیا کردن مواد اولیه.
لازم به یادآوری است هزینه های پروسه ی کانی های طلا بسته به عملیات مورد لزوم می توانند بسیار متفاوت باشند. سطح تکنولوژی عملیات استخراج نیز تا حدود زیادی روی هزینه ی تمام شده اثر می گذارد.
- تجارت جهانی
بیشتر از یک دهه، قسمت اعظم طلای جهان از طریق زوریخ سوییس به جریان افتادهاست و کشور سوییس جایی است که بانک ها و معامله گران، معاملات و فروش اکثر طلای استخراج شده در آفریقای جنوبی و شوروی را انجام می دهند و لندن برای تنظیم و فیکس نمودن قیمت ها ، همانند قبل، مرکز سنتی باقی خواهد ماند.
 لندن در حقیقت مکانی است که پنج معامله گر مهم شمش طلا که بازار بورس طلای لندن را در دست دارند و روزانه دوبار با یکدیگر ملاقات کرده تا سفارش ها و خریدها را با یکدیگر هماهنگ کنند. قیمتی که سفارش ها و خریدها بر اساس آن بوده و پس از موازنه و نیز تثبیت از طریق سرویس های خبررسانی و بی سیم به عنوان یک خبر مهم به سراسر جهان مخابره می شود. سایر مراکز تجارت مهم و برجسته ی طلا عبارتند از: نیویورک، شیکاگو، وینپگ، پاریس، فرانکفورت، بیروت، جده، هنگ کنگ، بمبئی، سنگاپور و توکیو.
ارتباط تلکس فوری میان مراکز معاملات جهانی، این امکان را به معامله گران و بازرگانان می دهد تا در هر زمان و با روشی واحد نسبت به گسترش بازار عکس العمل نشان داده و بنابراین بهطور مداوم حرکت طلا را در تجارت جهانی بیشتر نمایند. آمار تجارتی طلا در سال های پیش از1978 به واسطه ی گنجایش و تداخل حرکت های پولی بین بانک های مرکزی پیچیدهمی باشند.
 بعد از 15 آگوست سال 1971 که قابلیت تبدیلدلار ایلات متحده به طلا حذف شد، ایالات متحده هیچ طلایی را از ذخایررسمی خود مورد معامله قرار نداد، البته به استثنای 25/1 میلیون اونس شمشفروخته شده در حد فاصله ی زمانی 9-1978 شوروی در بازار جهانی طلا به عنوان یک فاکتور مهمولی متغیر تلقی می شود.
در بعضی از سال ها این کشور 15میلیون اونس طلا به کشورهای بازار مشترک (اقتصاد آزاد) صادر نموده است. در سال 1981صادرات خالص از شوروی و شرق اروپا بالغ بر حدود 9 میلیون اونس می شد. هر چندتا سال 1983 ، این میزان تجارت به حدود 2 میلیون اونس با افزایش فرو شمحصولات شوروی کاهش یافت.
طلای شوروی که در بازار های جهانی مورد معامله قرار می گیرد، دارای خلوص 999/0 درمقایسه با 995/0 برای طلا در دسترس از جانب دیگر منابع می باشد. تعدادی از بانک ها، دلالان و استفاده کنندگان صنعتی طلای با درجه خلوص بالا را ترجیح می دهند.
در سال 1982 ، همچنین آفریقای جنوبی، طلای با خلوص زیاد یعنی (99/99) برای رقابت با طلای شوروی روانه ی بازارهای بین المللی نمود. در سال های اخیر، شوروی حدود یک پنجم واردات طلای ایالات متحده را تامین نموده، اگرچه در خلال سال 1983 از طرف شوروی طلایی به ایالات متحده وارد نشده است.
علاوه بر تجارت شمش طلا، تجارت بین المللی در رابطه با کانی های حاوی کنسانتره ی طلا و طلای قراضه وجود دارد. برای بعضی از کشورها طلای بازیابی شده از کانی های وارداتیو قراضه، ممکن است درصد مهمی از کل تولید طلایشان را تامین نماید.
در ژاپن برای مثال، طلا به عنوان یک محصول فرعی ازکنسانتره های فلز ما در وارداتی، بازیابی می شود که راسا مشخص می باشد و بالغ برتقریبا 80% تولید طلای ژاپن در خلال سال 1983 می شود. طلا همچنین به طور بین المللی به عنوان یک جزء و مولفه که از مس خام تصفیه نشده، تنها بعد از پالایش در بیروناز کشور مبدا بازیابی می شود، به جریان می افتند. 
بسیاری از کشورهای تولیدکننده ی طلا، فروش طلای تهیه شده در داخل کشور را ممنوع کرده اند ولی درعوض لازم می دانند به عنوان یک دارایی ملی در مراکز دولتی حفظ و نگهداری گردد.

مقالات مشابه :
۰ نظر ۱۹ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۰۸
گوهر گوهرها