بایگانی آبان ۱۳۹۵ :: گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

گوهرها, جواهرات و سنگهای قیمتی

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره

معرفی جواهرات نقره، انگشتر،نگین، گردنبند، سنگهای قیمتی و زیورآلات، عتیق و نقره جواهر نگین انگشتر طلا عکس جواهرات نگین گوهر گردنبند سینه ریز سنگ قیمتی نقره زیورآلات

۵۰ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۱۵ ب.ظ

گوهر و جواهرسازی در ایران

گوهر و جواهرسازی در ایران

باستان شناسان و پژوهشگران تاکنون اماکن  و محل های مختلفی  را در شهرارتای سومری دانسته اند  که در میان آنها  می توان  از منطقه لرستان ،مناطق جنوبی مازندران  و یا در حقیقت تپه حصار ، مجموعه مناطق همدان،نهاوند ،کرمانشاه ،سنندج ،شهر سوخته  و حتی مناطق جنوبی دریاچه ارومیه نام دارد ....

شهر سوخته یکی از شهرهای صنعتی اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد  در جنوب شرقی ایران بوده است  ودر کارگاه های مختلف  ...

شهر سوخته یکی از شهرهای صنعتی اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد  درجنوب شرقی ایران بوده است  ودر کارگاه های مختلف  آن اشیاء گوناگونی ساختهمی شده است این شهر ، در اواخر هزاره  چهارم پیش از میلاد پایه گذاری شدهاست  یعنی تقریبا  همان زمانی که شهرهای پیش  از دولت دیگری یا شهرنشینی  در جنوب غرب آسیا شروع به رشد کرده اند  شهر سوخته مانند سایر شهرهای  شبیه  به آن  در حدود نیمه  های  هزاره سوم  پیش از میلاد  بوده است. 

وپهنه ای بین  سواحل مدیترانه  تا دره سند  با جمعیتی  نزدیک به  ده هزارنفر  در آن زندگی می کرده  و اوج گستردگی آن بین سال های 2500تا 2800پیشاز میلاد بوده است نکته مهم درباره شهر سوخته نابودی تقریبا سریع  آن  استاسن شهر 150هکتاری بلافاصله  پس از سالهای 2500پیش از میلاد ،ابتدا بهسرعت  رو به زوال  رفته  و تبدیل به  شهرک کوچکی  شده  و سپس در سالهای  1900-2100پیش از میلاد  کاملا از بین رفته است .

جز از سنگ لاجورد  و فیروزه ، تقریبا تمام مواد اولیه و خام به  کاررفته  در شهر سوخته  از ارتفاعاتی که سیستان رادر محاصره دارند  تامین میشده است.

 جز از عقیق  که از بستر رودخانه ها بدست می آمده  بقیه این مواداولیه  از منطقه چاگای  در جنوب دلتای قدیمی تامین می شده است منطقه چاگایحدود 1000متر بالاتر از سطح دریاست  و مس و رگه های آراگونیت (سنگ معدنیشبیه  کالسیت  اما با تبلور  بیشتر ) برسطح زمین آن دیده می شود  ودر بخششرقی آن یعنی در دشت برامچه (بهرامچه) مقدار ناچیزی سنگ لاجورد  نیز دیدهشده است.

گورهای شهر سوخته این مواد را تاکنون نگاه داشته اند  و چنانکه بیشترنیز اشاره شد بسیار متحمل است  که بخش مهمی از سنگ لاجورد  استفاده شده  در میانرودان ، غرب ایران و سواحل سوریه  وفلسطین  و نیز مصر  از طریقهمین سیستان ، حداقل تا حدود 2400 پیش  از میلاد ، به این سرزمین ها  رسیده باشد.

 لوحه های سومری  که داستان های شاهان  اولیه  اروک  مانند انمرکار ولوگان باندا و گیلگمش را در نیمه نخست هزاره سوم  پیش از میلاد  نقل کردهاند  از سرزمین در انتهای شرق یاد می کنند  که شاهی نیرومند  آن را اداره  می کرده  و کنترل سنگ های گرانبها را در دست داشته است  این شهر- کشور درمتون سومری با نام «ارت» خوانده شده و محل آن نیز در شرق شعر بزرگ ایرانی  انشان یا تپه ملیان امروزی در فارس دانسته شده است.

باستان شناسان و پژوهشگران تاکنون اماکن  و محل های مختلفی  را در شهرارتای سومری دانسته اند  که در میان آنها  می توان  از منطقه لرستان ،مناطق جنوبی مازندران  و یا در حقیقت تپه حصار ، مجموعه مناطق همدان،نهاوند ،کرمانشاه ،سنندج ،شهر سوخته  و حتی مناطق جنوبی دریاچه ارومیهنام دارد .

با پژوهش های جدیدتر  باستان شناسان امروزه مشخص شده است  که بهدلائل مختلف هیچ یک از اماکن  بالا نمی توانسته  محل شهر – دولت سومری  ارت باشد  و شهر سوخته تنها جایی است  که تا حدودی از  خصوصیات  و توصیفاتالواح سومری برخوردار است  که البته  بنا بر دلیلی که دکتر یوسف مجید زادهبعد ارائه کرد شهر سوخته نیز نمی توانسته با ارت منطبق باشد .

 بنابراینتنها محلی  که براساس یافته های باستان شناسان شهداد  در استان کرمان است  که یکی از مراکز مهم تولید اشیاء تزئینی  بوده و از سوی دیگر جز ازمختصات  جغرافیایی تشریح شده در لوحه های سومری ، اشیاء ساخته شده  ازمواد خام نامبرده  شده  در آن الواح  نیز به وفور  در آن یافت می شود  کاوش های بعدی شهداد و یافته های جدیدتر  میرعابدین کابلی و کشفیات  اخیردشت سبزواران  نیز این نظریه مجید زاده  را تایید می کنند و تاکنون نظریهای یقینی و عملی دال بر رد این ادعا عنوان نشده  است  در هر حال ، بااذغان  این مطلب  که در هر صورت محلارت ، اگر نه در شهر سوخته  و حتی اگرنه در شهر شهداد ،اما به هر حال  در مشرق ایران بوده ،به این نتیجه میرسیم  که روابط  بازرگانی  و مبادله کالا بین سرزمین های شرقی  فلات  ایران  و میانرودان  طی هزاره سوم پیش از میلاد  به گرمی برقرار  بوده است.

با آنکه  تاکنون در شهر سوخته  بقایای  گورستان  قابل مقایسه  باگورستان  سلطنتی  اور پیدا نشده ، اما با توجه  به گسترش و وسعت  گورستانشهر سوخته این را باید یک تصادف محض به شمار آوریم ، زیرا در حال حاضر  کمتر از 500تدفین از25000الی 40000گور  تخمینی  در این شهر حفاری شده است  در هر حال چند تدفین پیدا شده  در شهر سوخته  ویژگیهای خاصی دارند  که میتوان گفت  آنها را از گورهای معمولی  جدا می کنند.

در این میان بویژه بایداز تدفین شماره 731نام برد  در میان اشیاء گوناگون پیدا شده  در این قبر،به خصوص باید  به یک تخته بازی  چوبی  منقوش به نقش ماری  که دم خود راگاز گرفته و مهره همراه آن توجه کرد درست به همان شکل و با همان اندازهتعداد خانه،تخته بازی دیگری در او پیدا شده  و تاریخ آن همانند  گور شهرسوخته  احتمالا به سده های آخر هزاره سوم  پیش از میلادمی رسد  این شباهتحیرت انگیز است  که از نزدیکی و ارتباط این دو شهر با یکدیگر سخن میگویند. 

شباهت بسیار زیاد  صفحه بازی  شهر سوخته  با صفحه بازی او درمیانرودان،یکی از دلایل  ارتباط بین این دو مرکز تمدنی  بسیار مهم در شرقو غرب  خاورمیانه  هزاره سوم  پیش از میلاد است  و هرچند که بدرستی نمیتوان گفت  که در این زمینه  و یا بسیاری از زمینه های  دیگر ،کدام یک ازاین دو سرزمین  مبردع و مبتکر  این بازی بوده اند  .

اما قدمت وجود طاس هایپیدا شده  در سرزمین شرق میانرودان  و همچنین قدمت  بیشتر و حدود یکصدساله تخت  بازی شهر سوخته  نسبت به بازی اور ،نشان دهنده  قدیمی تربودننمونه شهر سوخته نسبت به همتای میانرودانی خود است  بازی شهر سوخته  حدود 80الی 100سال  پس از ابداع  آن در شهر سوخته به میانرودان رسیده است  موارد مشابه دیگر  نشان می دهد  که حکمرانان میانرودانی  پنج هزار سال پیش،نه تنها جذب کننده  مواد معدنی و پر ارزش  زمان خود  بوده اند  بلکه بهمانندکشور های مهاجر  پذیر  امروزی ،جاذب مغزهای متفکر  و مبدع زمان  خوددر  اقصی نقاط عالم به شمار می رفته اند  و یا در حقیقت  جاذبه هایمیانرودان  در دنیایباستان باعث مهاجرت  و جذب اندیشه های نو و تازه بهاین سرزمین ثروتمند بوده است .

نتیجه بحث بالا آن است  که اینگونه تدفین ها،هرچند چند نه در طبقه  سلطنتی ،اما در طبقه خاص ای متداول بوده  است  مردم عادی جامعه شهر سوخته  نیز بدون شک برای ساخت و استفاده اشیاء  تزیینی  خود از سنت های محلی سود  می برده اند  مهره های ساخته شده  از سنگ های نیمه گرانبها ی امروزی وبسیار گرانبهای دیروزی  شهر سوخته به مصرف ساخت گردنبند ،بازوبند ،دستبند  و یا پابند  می رسیده اند  و یا به شک مهره  های  مجرد  و ایزوله  تنها درکنار گردن  یا لگن خاصره  و یا پاهای مدفونین کار گذاشته می شده اند  اینهمه ها  داخل گورهای زنان  و مردان  و کودکان  پیدا می شوند .

نکته قابلتوجه  انکه هیچ گونه سربند  و یا سینه بند  مزین به مهره ها  آن چنان که  در میانرودان  و یا حتی در روستاهای امروزی تحت تسلط تازیان ، در یمن وعربستان  و سواحل جنوبی خلیج فارس  پیدا می شوند ، در این جا  دیده نمیشوند  و تنها در یک مورد خاص ، یعنی تدفین شماره 1703که در سال 1377 گروهباستان شناسان شهر سوخته و  دهانه غلامان حفاری کرده اند. 

این ظن می رود  که مهره های پیدا شده  مربوطه به منجوق دوزی  پارچه و یا لباس زن  مدفونشده است  که صحت آن هم هنوز محل تردید است.

مهره های شهر سوخته  به شکل های  مختلف  و از مواد گوناگونی  چون سنگلاجورد ،فیروزه ، عقیق ،کریستال صخره ای ،کالسیت ،سنگ آهک ،مرمر،سنگصابون،کلرایت،صدف های دریایی،استخوان فلز و در موارد نادری از لاء ساخته  شده اند  و مجموعه آن تشکیل دهنده  گردنبند  یا دستبندهایی از ترکیب چندسنگ با رنگ های مختلف  بوده است  بررسی های انجام شده  نشان داده اند  کهمهره های بیشتر از سنگ لاجورد  ،فیروزه و عقیق ساخته شده اند .

یکی از  نکات بسیار مهم  قابل اشاره آن است  که در گورستان شهر سوخته  و در گورهایصنعتگران  ،جز مهره های  مورد بحث ابزار کار این صنعتگران  نیز حفظ شدهاست  در تدفین شماره 2701  گروه سازمان  میراث فرهنگی کشور در سال 1377حفاری کرده اند تعداد قابل  توجهی نوک مته ،اره، تراشه  و قطعات نیمهتمام  مهره ها  و ابزارهای مورد لزوم سنگ تراش  دیده شده است.

 در کارگاه های شهر سوخته  که گاهی داخل  خانه های مسکونی  قرار داشته  اند شکسته ها و خرده ریزه  و تراشه های سنگ ها با تیغه های  فلینت و نوکمته ها و نیز مهره های شکسته  و ناقص  و یا ناتمام  در بخش های حفاری  شدهدیده می شوند . 

اما با گسترش شهر سوخته  و تبدیل  آن از یک شهر کوچک بهپایتخت تمدنی رودخانه هیرمند نحو سازماندهی کار  نیز به صورت رادیکالیتغیییر کرد  آثار این تغییر  و تبدیل از حدود سالهای 2700 به بعد  دیده  می شود  که بقایا و اثر کار در مهره  ها  به شکل های مختلف  در حیاط خانهها ،فضای سرباز  و اتاق ها کمتر و کمتر دیده می شود  اما در کنار شهر  وبخش غربی  آن در همین تاریخ شاهد گسترش  و پیدایی قسمت های کوچکی همانند  راسته های بازارها هستیم  که محل کار و داد و ستد  صنعتگران بوده است .

درهمین جاهاست  که کارگاه های سنگ تراشی،سفالگری ،فلز کاری و مهره ی سازیایجاد  شده  و نیز  طی همین دوره است  که در شهر خانه های حصار دار وبناهای  بسیار بزرگی ساخته می شود این نکته  که لایه های بالایی شهر ، بهویژه  پس از متروک شده  کامل آن  حتی در زیر کف اتاق ها  در اثر فرسایشباد  از بین رفته اند کار تشخیص علت  این خرابی و متروک شدن  آن را مشکل  می کند. 

واز سوی دیگر  آگاه نیستیم  که بر سر طبقه صنعتگر  و کارگر  اینشهر  چه آمده است  اما متون  میانرودانی اواخر هزاره سوم  و اوائل  هزارهدوم  بدون کمترین اشاره  به این حوادث ، در آن زمان می نویسند  که سنگلاجورد  و عقیق و سایرمحصولات   ملوخا  که بنا به تصورات برخی از باستانشناسنان  در بخش های جنوب غربی تمدن هندی  واقع شده بود از حاصلخیز تر  وپر رونق تر باشد  تا در این سرزمین های  جدید تر بتوانند به  کارهای سنتیخود ادامه  دهند در حال حاضر  و حتی با توجه  به پژوهش های باستان شناسان  درباره محل ملوخا  که جانشین ارت شده و برخی آن را با سواحل عمان  و برخیدیگر آن را با سواحل جنوبی هندوستان برابر می دانند  سخن نمی گوییم امابرخی از شواهد  باستان شناختی ، که بتوانیم  محل شهر ملوخارا  که جانشینارت شده است جستجو کنیم.

- روش کار و تراش سنگ های نیمه بهادار

روشن است  که برای پاسخ   به درخواست  و تقاضای  جوامع شهری  برایداشتن اشیاء تجملی ، همچون  جنبه های دیگر  زندگی اجتماعی ، طبقه کارگرمتخصص در  در جامعه   به وجود آمد از اواخر دوران  پارینه سنگی  به بعد  سنگ تراشان پاره وقت  آغاز به تراش سنگ ها و تبدیل آنها  به اسلحه و ابزارشکار  کردند  و بعد ها با تحولات صورت  گرفته از دوران نوسنگی  به بعد  وبه خصوص از دوران آغاز شهر نشینی  ، گروهای کارگران  متخصصی در جوامع ظاهرشدند  و سنگ تراشان  از صورت پاره وقت  بیرون  آمده  و به صنعتگران  تماموقت  تبدیل  شده بودند  به شکل  ابزار  کارهای شکسته  و سالم ،  اره ،  پیکان ، نوک پیکان و  قطعات خرده  سنگ  های  گوناگون  در میا ن بقایایلایه های  مختلف  تپه های باستانی دیده می شود .

 جز از آن  چنانکه پیشتردیدیم  در میان گورهای این جوامع   نیز کم  و بیش آثار کارهای اینکارگران  تمام وقت ، چه به شکل  کامل  و تمام  شده  و چه به شکل  کارهاینیمه تمام  و ناقص و چه به صورت ابزار کارهای گوناگون  پیدا  می شوند  اینگروه از مواد  و آثار باقی مانده  برای شناسایی ابزاهای کار ، نوع سنگ ها  و مواد گوناگون  و همچنین روش های کار  در دینای باستان مفید هستند.

- روش کار در روی سنگ لاجورد

 کار در روی سنگ لاجورد در چند مرحله جداگانه انجام می گرفته است قطعاتسنگ پس از استخراج ابتدا به قطعات کوچکتری  که به آسانی  قابل حمل و نقلبوده اند تقسیم می شده و در همان مرحله تا حدودی سایش داده می شده اند  وسطح سنگ  از لایه های آهکی  و کریستالی  که روی آن  را می پوشانیده  پاکمی شده است .

در مرحله بعدی متناسب با شکل شی ءی دلخواه که بیشتر اوقاتمهره بوده ، سنگ آماده تراش و کار می شده  و با یک اره از  جنس  فلینت ،شیاری اولیه  با عمقی کمی بیشتر از یک میلی متر  برای برش  در سطح آنایجاد می شده  و سپس آن  را به قطعات کوچکتری تقسیم می کرده اند  تیغههای  مورد استفاده  برای ایجاد این شیارها  معمولا 3تا4سانتیمتر طول داشتهاند .

این قطعات سپس  با سایش و اره کردن به قطعات  کوچکتری  تقسیم می شدهاند  تا اندازه دلخواه  برای ساختن  مهره مورد نظر  به دست آمده است  پساز تهیه هسته اصلی مهره ، ابتدا گوشه  های بلوک  کوچکی سنگی  را با همانروش بریده  و زاویه های به وجود آمده  را می ساییدند  تا اینکه سطح خارجیبلوک کوچک سنگی را به شکل دلخواه نزدیک می شده است در این مرحله و پیشازصیقل نهایی، کار سوراخ کردن  که ظریف ترین و سخت ترین  قسمت کار بوده  ،آغاز می شده است .

مرحله ایجاد سوراخ  و حفره حساس ترین مرحله کار مهرهسازی بوده  و در بسیاری از مواقع صنعتگر  به دلائل گوناگون  موفق به انجاماین کار  نمی شده  و کار  را به صورت نیمه  تمام  رها می کرده  و یا مهره  شکسته  و ناقص را دور می انداخته است   و همین  قطعات به ظاهر بی مصرف  واز بین رفته امروزبه  باستان شناسان  کمک می کنند  تا به دقایق و ظرایفاین کار  در جوامع باستانی پی ببرنند  آثار این گونه  کارهای نیمه تمام  ویا شکسته و از بین رفته  درشهر سوخته بسیار دیده  شده  است. 

کار سوراخکردن مهره ها به مته های چرخان با نوک مته های  بسیار ظریف  ازهر دو سویمهره  انجام می گرفته است  طول نک مته ها به طور متوسط 11 میلی متر  بوده  و با دقت فراوان از آنها استفاده می شده است  صنعتگران  برای کم کردن ریسکشکستن  و ناقص شدن مهره ، کار سوراخ کردن مهره ها را در دومرحله  جداگانه  انجام می داده اند. 

کار سوراخ کردن  یک بار از یک سو  و دیگر  بار از سویدیگر  به تناوب آغاز  می شده  تا اینکه دو سوراخ در یک نقطه  به هم متصلمی شده اند  تنها پس از اینکه  سوراخ کردن  با موفقیت  به سرانجام میرسیده است ظریف کاری و تمیز کردن نهایی  آغاز می شده  و مهره ابتدا  بادقت تمام   صیقل داده می شده  و سپس به به احتمال زیاد سطح خارجی آن  باقطعات چرم  چربی کاملا براق و شفاف می شده است.

این روش کار مراحل مختلف  آن جز از مرحلهنهایی یعنی برق اندازی  و شفاف کردن سطح خارجی  مهره،  درشهر سوخته دیده شده  است  در تپه حصار نیز  با ظرافت کمتری  رایج بودهاست  در حقیقت روش مهره سازی در همه جا یکسان بوده  اما به نظر می آید  کهنوع ابزار کار  در هر جایی بسته  به سنتهایمحلی ، با جای دیگر  تفاوتداشته است  نمونه هایی از تفاوت  های جزیی روش سبک کار  در کارگاه های شهرسوخته  و تپه حصار  دیده شده است.

در شهر سوخته بیش از 200نوک مته در زمینی به مساحت 100 متر مربع  ازاتاق های دوره دوم استقرار  جمع آوری شده و هزاران  تراشه و خرده سنگ  لاجور و عقیق ،چه به صورت مهره  های شکسته  و چه به صورت خرده  ریزه،دیده  شده است علاوه بر آن تعداد 71 قطعه فیروزه ،که حدود 20% فیروزه  های پیدا شده  شهر سوخته را تشکیل می دهد  نیز از همین قسمت  جمع آوری شدهاست .

با انجام آزمایش  های مختلف  و بررسی بسیار دقیق  در روی نوک  مته هایجمع آوری شده در این بخش روشن شده  که از آنها برای تراش سنگ لاجورد  وعقیق استفاده می شده است  در روی 60عدد از نوک مته  هاآثار گرد سنگ لاجوردودر روی تنها  یکی از آنها  اثر گرده عقیق وجود  داشته است   همین گونهگرده ها در روی نوک مته های پیدا شده از تپه حصار نیز دیده  می شود.

 بررسی و بازدید  دقیق میکروسکپی  در روی سوراخ های مهره هانشان  داده  که چرخ مته ها ، که به دو صورت و شکل مختلف وجود داشته اند  و شکل آنها  در تصاویر  به جای مانده  از قبر های مصری  متعلق به همین ادوار ،  باقی  مانده  به صورت متداوم  و یکنواخت بوده است.

صنعتگر مهره  مورد نظر  که درروی یک قطعه  چوب  ثابت قرار می داده است  نوک مته سنگی ظریفی بوده  کهروی  یک دسته چوبی  کار  می گذاشته اند  و کمان به چرخش  در می آمده  ومهره  را سوراخ می کرده است.

در یکی از گورهای سقارا  در مصر ، صنعتنگر از  سه سنگ  تقریبا  بیضیشکل  به عنوان وزنه  استفاده  کرده  که طناب یا تسمه ای  دور آن پیچاندهشده بودو هر سه سنگ  به بدنه مته اصلی  متصل  بودند  و با چرخش سریع اینوزنه  های سنگین ،مته و نوک  آن را به چرخش  در آمده و سوراخ مورد نظر راایجاد  می کرده است .

نمونه های این وزنه ها  در سطح شهر سوخته  نیز بدستامده است  و در کاوش های سال 1378  نیز یکی  از این وزنه ها  همراه باسایر ابزار سنگ تراشی  در مربع IUA  گورستان شهر پیدا شده است.

- روش کار در  روی سنگ فیروزه

 روش کار  در روی سنگ فیروزه  و سنگ لاجورد  تقریبا یکسان بوده  واحتمالا در کارگاه های مشترکی  انجام  می گرفته ، اما  چنان  که بیشتر  نیز گفته شد  مقدار  فیروزه  در شهر سوخته از سنگ لاجورد  بسیار کمتر  بوده  است . یکی از تفاوت های اساسی  فیروزه  با سنگ لاجورد آن است  کهاگر فیروزه  مدت زمان بسیار طولانی  در معرض اکسیژن  و هوا  قرار گیرد  بهتدریج  رنگ خود را از دست داده  و پودر می شود .

تفاوت دیگر در اندازه  هایاین سنگ  ها  درزمان استخراج  آنهاست و چون سنگ فیروزه  در زمان استخراج  به اندازه های کوچک  و حداکثر  به بزرگ تخم پرندگان  به دست می آمده  و یاحداقل  قطعات  پیدا شده  در کاوش ها از این اندازه  بزرگتر  نبوده اند  نیازی به برش  اولیه  و قطعه قطعه شدن  نداشته است.

همانند  تپه حصار ، در شهر سوخته نیز،  کار سوراخ کردن مهره هایفیروزه  با همان روش  و همان نوک  مته های مورد  استفاده  برای کار در رویسنگ  لاجورد ، انجام می گرفته است .

در روی هیچ یک از  نوک  مته های پیداشده  در شهر سوخته  اثر پودر  فیروزه  دال بر استفاده از این مته ها برایسوراخ کردن مهره های فیروزه ای  دیده نشده  اما از آنجا  که در روستاهایآسیای  مرکزی  نزیدک به معادن فیروزه  قزل قوم ازبکستان  و در تمدن کلتهمینار  همزان با  شهر سوخته  از همان ابزار  و همان روش برای سوراخ کردنفیروزه استفاده  می شده  می توانیم  این روش کار را در مورد شهر سوخته  نیز  صادق بدانیم.

- روش کار در روی عقیق

 برای کار در روی سنگ های عقیق ،مراحل  دیگر  و ابزاری کاملا متفاوت  با کار  برروی سنگ لاجورد  و فیروزه و لازم  بوده است علی رغم مصرف بسیاربالای  عقیق  در جوامع باستانی ، به دلیل وجود معادن  نسبتا زیاد  این سنگ، روش کار و تکنیک ساخت  اشیاء  عقیقی از دشت های  سند تا میانرودان  وطبعا  شهر سوخته  یکسان بوده است . کارگاه ها و گورهای صنعتگران  عقیق دراور و اوروک  و کیش و شهداد  و شوش و شهر سوخته  و چانهودارو  و لوتاهمگی  نشان از وجود  این کارگاه ها  و این صنعتگران  می دهند.

برای ساخت مهره های عقیق ، ابتدا قطعات قلو  سنگ های پیدا شده  در بستررودخانه ها  و بلوک های رگه دار  را جمع آوری می کردندو سپس همانند  هستههای اولیه  و اصلی سنگ چخماق و بر مبنای بزرگی  و کوچکی  آنها را می آوردهاند این مهره ها سپس ساییده  شده و به شکل  استوانه ای یا کروی  و گاهی بهشکل  دیسک درمی آمده اند.

سایش این  سنگ  با ساییدن آن در روی سنگ های سخت متامورفیک  صخره ایانجام می گرفته  که اثر خراش  آنها در صورت عدم سایش  و صیق دادن  درمرحله بعدی برروی مهره های عقیق  نیمه تمام و یا شکسته  دیده می شوند  کارسوراخ کردن مهره عقیق نیز مانند مهره های  لاجور  وفیروزه  پس از انجامصیقل نهایی آن آغاز می شده .و برای  این کار از نوک مته هایی به طول 2 تا 4 سانتی  متر به  قطر 2 تا 4 میلی نتر  استفاده می شده است.

این نوک مته هابسیار مقاوم  ت از نوک مته های استفاده شده  برای لاجورد  و فیروزه بودهاند  با گذشت زمان  و استفاده زیاد از نوک مته ها برای سوراخ کردن عقیقها  کیفیت آنها  مرغوب تر  و قابلیت  کاربردی آنها  بهتر می شده است  زیرابه شکل استوانه ای کاملا صاف و  لوله ای در می آمده  و طول آنهانیززیادتر  می شده است  .

روش سوراخ کردن  مهره های عقیق  همان روش  ایجاددو سوراخ  از دو سوی مهره بوده  که اجازه می داده  سوراخ های حتی  به عمقحدود  10سانتی متر  در روی مهره های عقیق  ایجاد شود  در موقع سوراخ کردن، به تناوب ابتدا  دی ریک سو  و بعد در سوی دیگر مهره،  سوراخ های اولیهای  به عمق یک سانتی متر  حفر می شده  و سپس مرتب محل نوک  مته  از یک سو  به سوی دیگر جابه جا می شده  تا هر دو سوراخ  به هم راه پیدا کنند  عملسوراخ کردن  به این دلیل  از یک سو  انجام نمی گرفته که از فشار زیاد  بریک سوی مهره  کاسته شودبه این ترتیب  خطر شکستن آن کمتر شود.

گورهای مختلفی متعلق به سنگ تراشان شهر سوخته پیدا شده است  گور شماره 12 مربوط به سال های2500-2400سال پیش از میلاد  مربوط  به یک سنگ تراشبوده است گور شماره 77(2400تا2300پیش از میلاد) مربوط به  یک عقیق تراش  ومهره ساز کلرایت  و گورشماره 2701 مربوط به  مهره ساز  دیگری بوده  کهوسایل و ابزار کار  و مواد اولیه  کار  وی  همگی  در انبانی احتمالا چرمی، که پوسیده  و از بین رفته است در زیر پای وی  دفن شده بوده است.

با بررسی آثار باقی مانده سنگی  می توان به نتایج گوناگونی رسید  کهحاصل نظم  و نظام نوین  اجتماعی (شهرنشینی) بوده  که عبارتند از  تجارت  ومبادله کالا با سرزمین هایی در فاصله  های  مختلف ، ایجاد تخصص  و کار  تمام وقت  صنعتگران  در شهر ها  که با جداسازی  کارگاه  های  صنعتی  ازمحله  های دیگر  شهر صورت  می گرفته  و بالا خره  تقسیم بندی طبقاتی  اجتماعی  و افراد صنعتگر  بر اساس نوع کاری که انجام  می داده اند


مقالات مشابه گوهر :

تاریخچه گوهرها و سنگ های قیمتی

سنگ درمانی و خواص سنگها و گوهرها

تاریخچه عنصر فلوئور F

تاریخچه کانی و سنگ شناسی

تاریخچه الماس

باورهای اقوام درباره گوهرها و سنگ های قیمتی ، بخش نخست

نگین و گوهرهای قیمتی زیبا

۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۶:۱۵
گوهر گوهرها
شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ

سنگ ماه تولد بر اساس ماه های میلادی

سنگ ماه تولد

سنگ ماه تولد بر اساس ماه های میلادی

1. ژانویه: لعل یا نارسنگ، زمرد سبز روشن، کوارتز سرخ. 2 . فوریه: آمتیست، یشم خطایی، اونیکس یا سنگ سلیمانی، ماه سنگ ...

- ژانویه: لعل، زمرد، کوارتز سرخ.
- فوریه: آمتیس، یشم، انیکس، سنگ ماه.
- مارس: زمرد کبود یا بریل سبز آبی، یشم.
- آوریل: الماس، یشم، کوارتز، یاقوت سفید.
- می: زمرد سبز روشن، یاقوت کبود، عقیق، عقیق سبز، بریل.
- ژوئن: مروارید، سنگ ماه، الکساندریت، عقیق، یشم.
- جولای: یاقوت، عقیق قرمز.
- آگوست: زبرجد سبز، عقیق ژئود، الماس، یاقوت کبود، یشم .
- سپتامبر: یاقوت کبود، عقیق، سنگ ماه، لاجورد، الماس.
- اکتبر: عقیق، یشم ، تورمالین صورتی، ژاسپر، بریل.
- نوامبر: زبرجد ، کوارتز دودی، سیترین، مروارید.
- دسامبر: فیروزه، زبرجد آبی، لاجورد، سنگ سلیمانی، یاقوت‌ سرخ‌.

مقالات مشابه سنگ ماه :

اثرات جواهرات و تاریخ تولد

جدول سنگ های ماه تولد

خواص سنگ ماه تولد

تاثیر سنگ ماه تولد در باور مردم باستان

زمرّد : جواهر عشق و تولد دوباره

۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۲:۳۴
گوهر گوهرها
شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶ ق.ظ

تاریخچه گوهرها و سنگ های قیمتی

تاریخچه گوهرها و سنگ های قیمتی

اطلاعات لازم برای تشخیص اینکه چه جواهری کدام بیماری را معالجه می کند در کتاب های آن زمان وجود دارد. مسلم است که موفقیت در معالجه برخی بیماری های آسان و زودگذر بعلت پودر جواهر خورانده شده نبود. بلکه دلیل اصلی تاثیر تلقین این فکر به شخص بیمار بوده است ولی در صورتی که بیمار شفا پیدا نمی کرد دلیل آن را ارزش کم و یا ناخالص بودن پودر جواهر مصرف شده می پنداشتند....

تاریخ استفاده از زیورها و سنگ های قیمتی به اندازه تاریخ پیدایش بشر و قدمتی هفت هزار ساله دارد. سنگ های قیمتی ...

تاریخ استفاده از زیورها و سنگ های قیمتی به اندازه تاریخ پیدایش بشر و قدمتی هفت هزار ساله دارد. سنگ های قیمتی نمایانگر ثروت و تشخص بوده و فرمانروایان قدیم از نگین هایی که از این کانیها جواهر ساخته شده بود استفاده می کردند. استفاده از زیورهایی چون صدف ها و سنگ های زیبا و رنگین از سوی زنان نیز جدا از اعتقادات جادویی و پزشکی که داشتند سبب برانگیختن تحسین و جلب توجه مردان می شد.
در زمان های قدیم و بسیار پیش از آنکه بشر وسائلی آماده کند و یا مهارتی کسب نماید که بتواند سنگ های سخت را تراش داده و حک کند، سنگ های قیمتی علاوه بر ارزش مادی بیشتر جنبه سحر و جادو داشته و بعنوان طلسم برای صاحبانشان محسوب می شده اند و بعلت بعضی اعتقادات و افکار مرموز که نسبت به تاثیرات مخفی سنگ های رنگین داشتند، آنها را مورد ستایش و مصرف قرار داده بودند.
باور بر این بوده که دارندگان طلسم قادر به دور کردن شیاطین ، امراض و دیگر حوادث ناخوشایند از خود بوده و فرشتگان آنها را حمایت کرده و از سلامتی و خوشبختی برخورداری خواهند ساخت. از جمله اعتقادات این بود که عقیق انسان را در برابر گزیدن رتیل و برق زدگی محافظت می کند، یشم سبز می توانست باران بباراند و هر کس سنگ لاجوردی با خود داشت از حمله و نیش مار و افعی مصون می ماند.
تا اوایل قرن نوزدهم همچنان اعتقاد بر این بود که سنگ های قیمتی بعنوان شفا دهنده بیماری ها و ناراحتی های جسمی موثر هستند. گاهی وجود نگین یا تکه ای از سنگ جواهر در اتاق و یا نزدیک بیمار برای القا باور به شفا برای بیمار کافی بود و یا برای برطرف کردن درد بیمار آن را بر روی قسمت ناراحت بدن می گذاشتند و برای اطمینان بیشتر از شفا، نگین یا تکه سنگ جواهر را به پودر تبدیل کرده و به بیمار می خوراندند.
اطلاعات لازم برای تشخیص اینکه چه جواهری کدام بیماری را معالجه می کند در کتاب های آن زمان وجود دارد. مسلم است که موفقیت در معالجه برخی بیماری های آسان و زودگذر بعلت پودر جواهر خورانده شده نبود. بلکه دلیل اصلی تاثیر تلقین این فکر به شخص بیمار بوده است ولی در صورتی که بیمار شفا پیدا نمی کرد دلیل آن را ارزش کم و یا ناخالص بودن پودر جواهر مصرف شده می پنداشتند.
امروزه حتی در کشور پیشرفته ژاپن نوعی از اینگونه خرافات بشکل قرص های کلسیم ساخته شده از مروارید پودر شده جلوه می کند و دارای مصارف پزشکی است.
در نتیجه باور انسان ها به رابطه مافوق طبیعی بین سنگ های جواهر و عالم ناشناخته آنها را مثلا به ستارگان ربط داده و هر جواهر را به یک ستاره از مجموعه ستارگان زودیاک نسبت داده، برای هر ماه ستاره ای و جواهری مشخص را معین کرده بودند.
تولد هر انسان را با جواهر مختص آن ستاره از مجموعه ستارگان مشخص می کردند و باور بر این بود که شخص متولد شده بوسیله نگین جواهری مختص آن ستاره حمایت می شود. انواع نگین های جواهر حتی برای آفتاب، ماه و دیگر کرات در نظر گرفته شده بود. اخیرا در بعضی از کشورها نوعی از سنگ های قیمتی را که در معادن استخراج می شوند بعنوان سمبل کشور خود برگزیده اند. در این راستا شایان ذکر است که از دیر باز اماکن مقدسه، کلسیاها و البسه مخصوص اجرای مراسم مذهبی توسط پاپ و استقف ها نیز با سنگ های گران بها تزیین می شده اند.
سرانجام تحت تاثیر ساختمان پیچیده اجتماعات بشری و عوامل فردی و روانی و اجتماعی و حس رقابت و اعتقاد به جنبه های جادویی و پزشکی زیورها و گوهرها و مهره ها، استفاده از زینت آلاتی چون گوشواره ها و خلخال ها که با نگین ها و سنگ های قیمتی گران بها و نیمه قیمتی تزیین می گردیدند شدت و اهمیت فراوانی یافته و با تبادل کالا و بازرگانی رواج و توسعه جهانی یافت چنان که رفته رفته بکار گرفتن این قبیل اشیا تجملی و زینتی جزو عادات و رسوم عمومی جوامع بشری گردیده است.
بهرحال امروزه جواهرات بیش از آنکه بعنوان سمبل ماهها یا کشورها و یا برای تزیین مطرح باشند بعنوان پشتوانه مالی و سرمایه گذاری دراز مدت مورد نظرند. جواهرات در حقیقت سرمایه هایی هستند که با وجودی که جای کمی را اشغال می کنند ولی توانسته اند بیش از دیگر انواع سرمایه گذاری ها در چند دهه اخیر تورم و کاهش ارزش نقدینگی ها را تحمل نمایند. امروزه بخش هایی از گوهر شناسی جنبه علمی به خود گرفته و گوهر تراشی و ساختن زیورهای گوناگون نیز جزو رشته های هنری بشمار می رود.
در ایران نیز از همان آغاز تاریخ استفاده از زیورها معمول بوده است و گوهر شناسی و گوهر تراشی و گوهر نشانی همواره در این سرزمین رواج داشته و مورد توجه خاص مردم بوده است. هنوز هم مردم ایران از هر طبقه و صنف علاقه خود را به زیورها و گوهرها از دست نداده و هر یک به فراخور وسیله ای زینتی چون انگشتری و امثال آن را مورد استفاده قرار می دهند.

مقالات مشابه سنگ های قیمتی :

خواص سنگها و گوهرها در رفع انرژی های منفی

سنگ درمانی و خواص سنگها و گوهرها

تاریخچه سنگها و گوهرها ، قسمت دوم

تاریخچه کانی و سنگ شناسی

تاریخچه سنگها و گوهرها ، قسمت دوم

شیوه نامگذاری سنگهای قیمتی و گوهرها

طبقه‌بندی سنگ های قیمتی و گوهرها

تاریخچه سنگها و گوهرها

فهرست سنگ های قیمتی و گوهرهای گرانبها

تاریخچه سنگ قیمتی گارنت


۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۱:۲۶
گوهر گوهرها
شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹ ق.ظ

تاریخچه زودیاک در مصر باستان

تاریخچه زودیاک در مصر باستان

زودیاک نشان دهنده 12 صور فلکی که ما با ان اشناهخستیم و 36 صورفلکی سیستم مصریها Decans که به ازای هر 10 روز یک سمبل داشته است هست...

در مورد زودیاک ما باید اول به به بابلین اشاره کنیم که در فسمت عراق کنونی زندگی میکردندانها علایم و مسایل ستاره شناسی ...

در مورد زودیاک ما باید اول به به بابلین اشاره کنیم که در قسمت عراق کنونی زندگی میکردندانها علایم و مسایلستاره شناسی را روی خاک رس رسم ثبت میکردند که جند تایی از انها توسطباستان شناسها از خاک در اورده شده. و اولین استفاده از زودیاک در قرن 5قبل از میلاد بودبعد از ان زودیاک از بابلیان به سمت یونان و مصر پخش شد.

قدیمی ترین زودیاک موجود مروبط به مصریها به نام Dendera Zodiac هست کهبر روی سنگ شن هست و در معبد hathor در دندرا پیدا شد. و در حال خاضر درموزه لور پاریس نگهداری میشود و مروبط به قرن اول قبل از میلاد هست.

این زودیاک نشان دهنده 12 صور فلکی که ما با ان اشناهخستیم و 36 صورفلکی سیستم مصریها Decans که به ازای هر 10 روز یک سمبل داشته است هست.

زودیاک دیگر نشان دهنده خدایان اسمان هست که بر روی در تابوتی در West Thebes پیدا شد که مهره ان با سمبلها محاصره شده است و در حال حاضر درموزه انگلیس نگه داری میشود.

و یکی از بزرگترین ستاره شناسها Ptolemy بوده که ستاره شناس و جعرافیدان معروف بوده. که زودیاک را در کتاب خود به نامAlmagest توضیح داده واین کتاب تا قرن 16 هجری پیشرو بوده و اموزش داده میشده.

ولی یک نظریه پروفسور روسی هست که میگوید زودیاک در اول 12 سمبل نبودهبلکه 4 تا بوده نقطه اعتدال بهاری نقطه انقلاب تابستانی اعتدال پاییزی وانقلاب زمستانی.

Gurshtein عقیده داشت که این زودیاک مروبط به 5000 سال قبل از میلاد است و زودیاک بر روی این چهار صورت فلکی بوده:

Gemini - اعتدال بهاری

 Virgo -  انقلاب تابستانی

 Sagittarius - اعتدال پاییزی

Pisces - انقلاب زمستانی

و بعد از دو هزار سال پیشرفت عل ستاره شناسی بالاخره در سال 3000 قبل از میلاد تغییر کرده و به صورت:

 Taurus-  اعتدال بهاری

 Leo-  انقلاب تابستانی

 Scorpius-  اعتدال پاییزی

 Aquarius-  انقلاب زمستانی

و باز بعد از 2000 سال

 Aries-  اعتدال بهاری

 Cancer - انقلاب تابستانی

Libra-  اعتدال پاییزی

 Capricornus-  انقلاب زمستانی

که البته این یک فرضیه هست که بر اساس اندازه این صور فلکی بوجود امدهمثلا چهار صور فلکی اول از چهار تای دومم بزرگترند و به همین ترتیب.در هر صورت ممکنه که این ایده درست باشه چون در مورد اسطرلابی که درموزه انگلیس نگهداری میشود اون نوشن دهنده تقریبی زودیاک هست و 8 صورتفلکی را نشان میدهد به حای دوازده تا... و تاریخ مروبط به قرن هفتم قبل ازمیلاد است که شاید نشان دهده زودیاک با هشت صورت فلکی در سال 3000 قبل ازمیلاد باشه.

مقالات دیگر زودیاک :

سمبل برای زودیاک

زودیاک

۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۰:۳۹
گوهر گوهرها
شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳ ق.ظ

زودیاک

زودیاک

امروزه براین باورند که نشانه های بروج فلکی از 2000سال پیش از میلاددر منطقه بین النهرین(Mesopotamia) وضع گردیده اند.یونانی ها این علائم رااز بابلیان(Babylonians) پذیرفتند که بعدها توسط سایر تمدن های باستانیمورد قبول واقع شد...

کمربند فرضی(imaginary belt) که برای افلاک کیهانی (celestial sphere) درنظر گرفته شده است ، از حدود 8 درجه یکسوی دایرةالبروج ...

کمربند فرضی(imaginary belt) که برای افلاک کیهانی (celestial sphere) درنظر گرفته شده است ، از حدود 8 درجه یک سوی دایرةالبروج (ecliptic) در مسیر ظهور خورشید و درمیان ستارگان امتداد می یابد . پهنای بروج دوازده گانه فلکی (zodiac) را براساس مسیرهای حرکت مداری (orbits) خورشید ، ماه و 5 سیاره منظومه شمسی به نام های Mercury(عطارد ، تیر ، پیام رسان خدایان رُمی) که از دیرباز برای مردمجهان شناخته شده اند ، تعیین می کنند . اصولاً منطقه بروج فلکی(zodiac) رابه 12 بخش یا منطقه تقسیم کرده اند و هر بخش گستره ای به پهنای 30 درجه رافرا می گیرد که با نشانه های (signs) بروج فلکی شناخته می شوند.

ابتدای بروج را از منطقه اعتدال بهاری(vernal equinox) در نظر می گیرند که به سمت شرق در راستای دایرةالبروج تداوم می یابد. هربخش آن را از قرن دوّم میلادی به نام یک صورت فلکی (constellation) که در آن منطقه مشاهده می شود، منصوب می دارند و این نام ها عبارتند از : Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Vergo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces  مسیرحرکت اعتدالین در دایرةالبروج حدوداً یک دوره گردشی 26000 ساله را شامل میشود که نقطه آغازین آنرا برج Aries)قوچ) با انحطاط قهقرایی یک درجه درهر70سال تشکیل می دهد و از این جهت امروزه نشانه Ariesبر برج (صورت فلکی،منظومه،مجمع الکواکب)Pisces(ماهی) سایه افکنده است. نشانه های بروج و صور فلکی در ضمن یک دوره 24000 ساله برگشت پذیری با کامل شدن گردش 360درجه ایبه هم زمانی مجدد خواهند رسید.

امروزه براین باورند که نشانه های بروج فلکی از 2000سال پیش از میلاددر منطقه بین النهرین(Mesopotamia) وضع گردیده اند.یونانی ها این علائم رااز بابلیان(Babylonians) پذیرفتند که بعدها توسط سایر تمدن های باستانیمورد قبول واقع شد. مصریان برای بخش های مختلف بروج فلکی، اسامی و نمادهایدیگری را برگزیدند. چینی ها بخش های دوازده گانه فلکی را پذیرفتند امّاآنها را به نام های Ratموش صحرایی، Oxگاونر، Tigerببر، Hareخرگوشصحرایی، Dragonاژدها، Serpent ماربزرگ سمّی، Horse اسب، Sheepگوسفند، Monkey میمون،بوزینه، Hen مرغ خانگی Dog سگ و Pigخوک،گراز خواندند. درمیان تمدن سرخپوستان آمریکا نیز قوم آزتک(Aztec) به طور مستقل به پایه گذاری سیستم مشابهی اقدام کرده بودند

۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۰:۳۳
گوهر گوهرها
شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۴۵ ق.ظ

طلا در گذر تاریخ

طلا در گذر تاریخ

این فلز از قدیمی‌ترین فلزات شناخته ‌شده است که مورد استفاده قرارگرفته است، زیرا به سادگی شکل‌پذیر می‌باشد. هندی‌ها اولین بار در کتاب مقدسشان (4000 سال قبل از میلاد مسیح) به طلا اشاره کرده‌اند....

قدیمی‌ترین معدن طلا (4000 سال قبل از میلاد مسیح) در بین‌النهرین، در خاورمیانه و مربوط به سومریان بوده‌است.

طلا از گذشته‌های بسیار دور، به ‌دلیل جلای زیبا، مقاومت بالا در مقابل اکسیداسیون و دیگر عوامل شیمیایی، شکل‌پذیری خوب و کمیابی، در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.
طلا به عنوان مهمترین استاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیشترین مورد مصرف آن در ساخت سکه و شمش طلا به عنوان ذخایر پولی بین‌المللی است. 
این فلز به علت زیبایی و مقاومت، به صورت زیورآلات و کارهای هنری نیز استفاده می‌شود. 
این فلز همچنین درساخت لوازم الکترونیکی دقیق مورد استفاده است به‌طوریکه در آینده رده اول مصرف طلا را به خود اختصاص خواهد داد. 
 فلز طلا به عنوان یک سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی کشور مطرح می‌باشد، بنابراین اطلاع رسانی در مورد آمار قیمت، تولید، ذخیره و ...این فلز گران‌بها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها برای برنامه‌ریزی بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفید و حتی ضروری می‌باشد.
طلا از اسمگوتیک Gult گرفته‌ شده‌است. 
این فلز از قدیمی‌ترین فلزات شناخته ‌شده است که مورد استفاده قرارگرفته است، زیرا به سادگی شکل‌پذیر می‌باشد. هندی‌ها اولین بار در کتاب مقدسشان (4000 سال قبل از میلاد مسیح) به طلا اشاره کرده‌اند.
قدیمی‌ترین معدن طلا (4000 سال قبل از میلاد مسیح) در بین‌النهرین، در خاورمیانه و مربوط به سومریان بوده‌است.
یافته‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های 2654 تا 2685 قبل از میلاد در آبیدوس (Abydos) و نگده (Nagada) مصر،زرگری مرسوم بوده‌است. 
این زمان به پیش از تاریخ استفاده از نقره برمی‌گردد. 
در این زمان استفاده از طلا در جواهرسازی و تزئینات، بجز برای فرعونیان،خانواده آن‌ها، کاهنین و مقامات بلند پایه ممنوع بود. 
براساس اطلاعات محلی در مصر، طلا برای اولین بار در نیل آبی و معادن خاص گزارش شده که به سال 2200 قبل از میلاد برمی‌گردد (O.Medenbach,H.Wilk1986).
گنجینه‌های فوق‌العاده یافت شده در مقبره فرعون توتانخامون (TutanKhamun) که در سال1350 قبل از میلاد مسیح دفن شده، شاهدی بر استانداردهای بالای زرگری در مصر است.
تابوت او شامل 110 کیلوگرم طلای ناب است که چهره وی برروی آن با دست کنده‌کاری و تزئین شده است.
صدها سال بعد در تمدن اینکاها (Incas)، طلا ارتباط تنگاتنگی با پرستش خدا داشت؛ چنانکه معبدی برای خورشید، بنام کوری‌کانچا (Coricancha) در کوزکو (Cuzco) بنانهاده شد که پایتخت اینکاها در قرن14 شد.
سقف کاه‌گلی آن دارای رشته‌هایی از طلا و روی آن سرشار از تزئینات و سریر زرین بود (O.Medenbach,H.Wilk1986). دریونان باستان سکه‌های طلا در سده‌های هفتم و هشتم پیش از میلاد رایج بوده است و در ارمنستان استفاده از سکه‌های طلا در سده اول پیش از میلاد شروع شد.

مقالات مرتبط یا طلا :
 
۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۰۹:۴۵
گوهر گوهرها
شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۳۲ ق.ظ

ارتباط جواهرات و سنگ های قیمتی با ستارگان

ارتباط جواهرات و سنگ های قیمتی با ستارگان

اعتقاد بر این بود که سنگ های قیمتی به عنوان  شفادهنده بیماریها  و  ناراحتیهای جسمی موثر هستند گاهی وجود نگین بابیمار کافی بود و یا برای بر طرف کردن درد بیمارانرا برروی قسمت ناراحت نگذاشتند و برای اطمینان بیشتر از شفا نگین یاسنگ جواهر را به پودر تبدیل کرده به بیمار می خوراندند.....

در زمان های قدیم سنگ های قیمتی علاوه بر ارزش مادی بیشتر جنبه سحر و جادو داشته وبه عنوان طلسم برای صاحبان جواهرات ...
 در زمان های قدیم سنگ های قیمتی علاوه بر ارزش مادی بیشتر جنبه سحر و جادو داشته وبه عنوان طلسم برای صاحبان جواهرات محسوب می شده اند . باور بر این بوده که دارندگان طلسم قادر به دور کردن شیاطین امراض و دیگر حوادث ناخوشایند از خودهستند وعقیده داشتند که فرشتگان انها را حمایت کرده و از سلامتی و خوشبختی برخوردار خواهند ساخت .

دریانوردان با داشتن یکی از این طلسم ها اطمینان داشتند که راه  را گم نخواهند کرد و به سلامت به خانه باز خواهند گشت. تااوایل قرن نوزدهم همچنان اعتقاد بر این بود که سنگ های قیمتی به عنوان  شفادهنده بیماریها  و  ناراحتیهای جسمی موثر هستند گاهی وجود نگین بابیمار کافی بود و یا برای بر طرف کردن درد بیمارانرا برروی قسمت ناراحت نگذاشتند و برای اطمینان بیشتر از شفا نگین یاسنگ جواهر را به پودر تبدیل کرده به بیمار می خوراندند.
اطلاعات لازم برای تشخیص اینکه چه جواهری کدام بیماری را معالجه میکند در کتابهای ان زمان وجود دارد. مسلم است که موفقیت در معالجه برخی بیماریهای آسان و زود گذر به دلیل پودر جواهر خورانده شده نبوده بلکه دلیل اصلی ان تلقین این فکر به شخص بیمار بوده است ولی در صورتی که بیمار شفا پیدا نمی کرد دلیل آنرا ارزش کم و ناخالص بودن پودر جواهر مصرف شده می پنداشتند .
امروزه حتی در کشور پیشرفته ژاپن نوعی از این گونه خرافات بشکل قرص های کلسیم ساخته شده از مروارید پودر شده جلوه می کند  و دارای مصارف پزشکی است.
در نتیجه باور انسانها به رابطه مافوق طبیعی بین سنگهای جواهر و عالم ناشناخته آنها را مثلابه ستارگان ربط داده و هر جواهر را به یک ستاره از مجموعه ستارگان زودیاک نسبت داده برای هر ماه ستاره ای و جواهر مشخصی را معین کرده بودند .
 تولد هر انسان رابا جواهر مختص ان ستاره ازمجموعه ستارگان مشخص می کردند و باور بر این بود که شخص متولد شده بوسیله نگین جواهری مختص آن ستاره حمایت می شود.


مقالات مشابه :

کاربرد درمانی کریستال ها و سنگ ها

خواص درمانی سنگها و گوهرها

خواص درمانی عقیق

خواص درمانی سنگهای رنگی

خواص درمانی گارنت

کاربرد سنگ های درمانی

سنگ درمانی

سنگ درمانی با گوهرها و سنگ های شفابخش

خواص درمانی سنگ ماه

خواص درمانی لاجورد

خواص درمانی روانی سنگهای قیمتی و گوهرها

۰ نظر ۲۹ آبان ۹۵ ، ۰۹:۳۲
گوهر گوهرها
پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۱۱ ب.ظ

خواص سنگها و گوهرها در رفع انرژی های منفی

خواص سنگها و گوهرها در رفع انرژی های منفی

ویژگی اصلی سنگها در طبیعت ، جذب انرژی های منفی محیط است.حضور سنگها در محیط کار و زندگی ، انرژی های منفی ...

ویژگی اصلی سنگها در طبیعت ، جذب انرژی های منفی محیط است.حضور سنگها در محیط کار و زندگی ، انرژی های منفی محیط را جذ ب خود می کند و شما را از تاثیر منفی آنها رهایی می بخشد .
 به یاد داشته باشید که لازم است، سنگ تان را با آب شور دریا تمیز کنید،( یا مقداری گیاه مریم گلی را روی آن بمالید) و آن را به مدت چند دقیقه زیر شیر آب بگیرید و بعد به مدت سه تاچهار ساعت در آفتاب قرار دهید تا دوباره از انرژی مثبت شارژ گردیده، از انرژی های منفی ای که از محیط کسب کرده است، کاملا پاکسازی گردد.
 می توانید با قرار دادن سنگتان بیرون از پنجره ( درمحوطه باز) در هنگام وقوع توفان تندری یا ماه شب چهارده (بدر یا ماه تمام)، یا قرار دادن آن در دریا یا استفاده از "ریکی" (Reiki) و دیگر انرژی های جهت داده شده، آن را شارژ و پاکسازی کنید.
درتکیک ریکی هنگام انتقال انرژی مثبت برای شفا، میتوانیم با قرار دادن سنگها بر روی چاکراها، کسب و ارسال انرژی مثبت را شدت بخشیم، و برای پاکسازی و شارژ مجدد آن در روشی که بالا ذکر شد استفاده نمود.

مقالات مشابه سنگ درمانی :

کاربرد درمانی کریستال ها و سنگ ها

تشعشع درمانی سنگها casa

کاربرد سنگ ها و کانی ها

سنگ درمانی و خواص سنگها و گوهرها

خواص درمانی و شفابخش زبرجد

خواص شفابخش و درمانی لابرادور ، سنگ ماه

خواص درمانی سنگ کهربا

خواص درمانی سنگها و گوهرها

خواص درمانی عقیق

خواص درمانی عجیب جواهرات و سنگ ها

خواص درمانی سنگ سودالیت

خواص درمانی سنگ کونزیت

سنگ درمانی با سنگ های شفابخش

تاریخ سنگ درمانی و گوهر درمانی

خواص عجیب درمانی سنگهای قیمتی و گوهرها

شیوه شارژ سنگ های درمانی

کاربرد سنگ های درمانی

فهرست سنگهای درمانی و شفابخش

سنگ درمانی

خواص سنگ درمانی و گوهرها

سنگ درمانی و خواص گوهرها

خواص درمانی طلا و نقره

سنگ درمانی و مراکز درمانی بدن

ماساژ درمانی با گوهرها

خواص درمانی روانی سنگهای قیمتی و گوهرها

۰ نظر ۲۷ آبان ۹۵ ، ۱۴:۱۱
گوهر گوهرها
پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ

مصارف درمانی کریستال ها و سنگ ها

مصارف درمانی کریستال ها و سنگ ها

 در عصر جدید، خواص الکتریکی خانواده کوارتزها (در کوهی) به ثبت رسیده و از آنها در صنعت استفاده به عمل آمده است. در واقع، بدون بهره گیری از فرآورده های کوارتزی، هیچگونه رادیو، تلویزیون یا کامپیوتری وجود نداشت. خانواده کوارتزها، شامل کریستال ها، بلورها، آماتیس ها، کوارتزهای سرخ و دیگر سنگهای مشابه می شوند. زمانی که ، فشار بر این سنگها اعمال گردد، در قطب های سنگ، یک بار الکتریکی به وجود می آید....

استفاده از کریستال ها برای درمان بیماریها سابقه ای طولانی دارد. بشر از وقتی شروع به شناخت نیروهای زمین کرد، بتدریج با قدرت سنگهای مختلف برای مقاصد درمانی و شفای دردهای خود آشنا شد.

کاربرد کریستال ها برای درمان :

استفاده از سنگهای مختلف در بین ملل دنیا مرسوم است. در هرمنطقه از زمین سنگهای مختلفی یافت می شود وهریک ار اقوام کهن در آن منطقه برخی از آنها را شناخته و از قدرتهای آنها آگاهی یافته اند. درباره قدرت هر سنگ، داستانها و روایات مختلفی در بین همین اقوام پیدا میشود.

امروزه با نزدیک شدن کشورها و ملل مختلف بهم، امکان دسترسی به انواع سنگها برای همه ممکن است. با کمک برخی سنگها می توان شفای دردهای کهنه را تسریع کرد یا قدرتهای خوب را در وجود افراد تقویت کرد.

سنگ درمانی و خواص متافیزیک سنگ ها :

 در عصر جدید، خواص الکتریکی خانواده کوارتزها (در کوهی) به ثبت رسیده و از آنها در صنعت استفاده به عمل آمده است. در واقع، بدون بهره گیری از فرآورده های کوارتزی، هیچگونه رادیو، تلویزیون یا کامپیوتری وجود نداشت. خانواده کوارتزها، شامل کریستال ها، بلورها، آماتیس ها، کوارتزهای سرخ و دیگر سنگهای مشابه می شوند. زمانی که ، فشار بر این سنگها اعمال گردد، در قطب های سنگ، یک بار الکتریکی به وجود می آید. به همین دلیل است که بسیاری از افرادی که نسبت به انرژی سنگ، حساس و آسیب پذیر هستند به آرامی سنگی را روی موضع مورد نظر فشار می دهند یا آن را لمس می کنند.

خانواده کوارتز :

هم چنین، از خانواده کوارتزها برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده به عمل می آورند و این دقیقا همان چیزی است که بومیان همیشه مدعی آن بوده اند. آیا امکان دارد که کریستال ها و بلورهایی که در سراسر جهان یافت می شوند، دارای سوابقی ثبت شده از تمام تمدن ها و کل طیف تجربه انسانی باشد؟

خوب، شاید چنین باشد، ولی ما هنوز موفق به یافتن شیوه ای برای برقراری ارتباط با سنگ ها به منظور کسب اطلاعات نشده ایم.

کتابهای متعددی به چاپ رسید ه اند که خواص شفابخش و متافیزیک سنگها را به صورت مبسوط و مشروح ذکر کرده اند.

اگر چه ، همواره باید به یاد داشته باشید که همه ما از شم و حس ششمی برخورداریم که بایستی ماورای اطلاعات خارجی از آن پیروی نماییم. هیچ سرچشمه و منبع بزرگتر و ارزشمندتری از شم و حس ششم خودتان وجود ندارد. مثلا، اگر احساس می کنید که به طور اتفاقی و ناخودآگاه ، به سمت سنگ خاصی جذب می شوید، احتمالا ، هادی درونتان یا حس ششم تان در تلاش است تا در شما انگیزه ای ایجاد کند تا آن را به دست آورید و همراه خود داشته باشید.

روان، ذهن، روح با جسمتان، کاملا خردمندانه عمل می کنند و شما را به سمت سنگی هدایت می کنند که بسامدها و تواترهای ارتعاشی اش با وجودتان سازگار و هماهنگ است. جسم شما دامنه الکترومغناطیسی و گرمای انرژی حاصله از سنگ را به حرکت در می آورد و هر چه تماس شما با یکدیگر بیشتر باشد، طنین و بازآوایی تان نزدیکتر و شبیه تر می شود.

گویی برای خود دوستی جدید و وفادار پیدا کرده اید، هر چه طول ارتباطتان به درازا بکشد، نتایج بهتر و مطلوب تری عایدتان می گردد.

مقالات مشابه سنگ درمانی :

تشعشع درمانی سنگها casa

کاربرد سنگ ها و کانی ها

سنگ درمانی و خواص سنگها و گوهرها

خواص درمانی و شفابخش زبرجد

خواص شفابخش و درمانی لابرادور ، سنگ ماه

خواص درمانی سنگ کهربا

خواص درمانی سنگها و گوهرها

خواص درمانی عقیق

خواص درمانی عجیب جواهرات و سنگ ها

خواص درمانی سنگ سودالیت

خواص درمانی سنگ کونزیت

سنگ درمانی با سنگ های شفابخش

تاریخ سنگ درمانی و گوهر درمانی

خواص عجیب درمانی سنگهای قیمتی و گوهرها

شیوه شارژ سنگ های درمانی

کاربرد سنگ های درمانی

فهرست سنگهای درمانی و شفابخش

سنگ درمانی

خواص سنگ درمانی و گوهرها

سنگ درمانی و خواص گوهرها

خواص درمانی طلا و نقره

سنگ درمانی و مراکز درمانی بدن

ماساژ درمانی با گوهرها

خواص درمانی روانی سنگهای قیمتی و گوهرها

۰ نظر ۲۷ آبان ۹۵ ، ۱۳:۵۴
گوهر گوهرها
پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۳۱ ق.ظ

خواص تشعشع درمانی سنگها casa

خواص تشعشع درمانی سنگها casa

 

خاصیت تشعشع درمانی سنگهای تمامی مواد معدنی دارای یک انرژی ذاتی و دورنی و ارتعاشی هستند، آنها ترکیبی خاص از مشخصات و خواص متفاوتند. منابع زیادی وجود دارند که این انرژی تشعشعی را توصیف کرده اند. این نیروهای تشعشعی برای اینکه حالت شفابخشی به سنگ دهد از میدانهای نوسانی متفاوت انرژی استفاده می کند و این انرژی در انواع متفاوت سنگها ذخیره شده ونهفته می باشد.

هنگامی که سنگی را با انرژی تشعشعی شارژ می کنیم، ارتعاش و نوسانات انرژی این سنگ تغییر کرده و این میدان نوسانی ارتعاشات، بطور آشکار در درون سنگ وسعت می یابد. در حال حاضر، ما به روشنی میدانیم که 25 نوع متفاوت از سنگها می توانند تشعشعات انرژی را در خود ذخیره کرده و نگهداری وپخش کنند.

این تشعشعات باعث تحریک وفعال شدن چاکراها میشود و چون هرچاکرا به اعضاء وجوارح اطراف خود انرژی شفا بخش وحیاتی (vital force )می دهد درنتیجه شعور سلولی ازطریق چاکرا به جوارح مربوطه انتقال پیدا کرده وشخص بیمار توسط متا فیزیک شفا پیدا می کند که بمراتب مؤثر تر از بهبود توسط شیمی می باشد هرچند که این روش بهبود بعنوان طب مکمل در درمان بکار میرود و علم پزشکی توسط درمان بتوسط قرص وآمپول شیمیائی همچنان بقوت خود باقی است واینکه تا چه حد می توان می توان این انرژی ذاتی و جزء لاینفک را در سنگهای متفاوت حفظ کرد ؟  باید گفت که این انرژی هرگزنابود نمی شود فقط بشر سنگها را آلوده می کند که باید پاک سازی شوند . 

جدول تشعشع سنگها

- کوارتز   شفاف 95- 5

- آماتیست 75-25

- رز کوارتز 72- 28

- رتایل 60- 40

- کوارتز دودی 56- 44

- سیترین 54 – 46

- سنگ لاجورد 100

- سودالیت 82 – 18

- کارویت 77- 23

- ریولیت 74- 26

- تورمالین 64 36

- آوانتورین 51-49

- پری نایت 50

- کارنلین، قرمز 89-11

- کریسوکلاً 76-24

- جاسپر قرمز 58-42

- دندریت 57- 43

- ساردنیکس 55-45

- یاقوت قرمز 72 -28

- زمرد 71 29

 - یاقوت شفاف سبز 70- 30

- آکوآمارین 70-30

- گوشنیت62 – 38

- یاقوت نارنجی 54- 46

- یاقوت زرد 54 – 46

کریسوبریل زرد ، سبز، قهوه ای، چشم گربه، 50 یکبار با انرژی ارتعاشی شارژ می کنید، فرکانس انرژی سنگ تغییر می کند و میدان نوسانی آن انرژی به وضوح گسترش می یابد.

 این انرژی جدید که در سنگ به وجود آمده ترکیبی است از نوسانات ارتعاشی و انرژی طبیعی وذاتی خود سنگ. کل این نیرو و انرژی خارجی بسته به نوع سنگی که با انرژی ارتعاشی فعال شده، تغییر نمی کند. اما نوع سنگ بر روی فرکانس انرژی تاثیرگذار می باشد. برای درک این نوع انرژی تشعشعی فعال شده در سنگ، میتوان فهمید که آن ترگیبی است از 2 نوع انرژی ، انرژی تشعشعی وانرژی ذاتی خود سنگ.

برای مثال ، در مورد انرژی تشعشعی فعال سنگ آماتیست، میزان انرژی تشعشعی ساطع شده، 72 درصد می باشد. و 28 درصد باقیمانده انرژی مربوط به ذات خود سنگ آماتیست است. برای این قسمت از سنگ که انرژی آماتیست از آن منتشر شده، میدان نوسانی انرژی ساطع شده 7 برابر وسعت یافته است.

سنگ لاجورد و کوارتز شفاف بیشترین میزان انرژی تشعشعی را در خود حفظ می کند، ناگهان با انرژی تشعشعی رنگ و اشباع می شود ، اما به واقعیت تمامی انرژی خارجی آن انرژی تشعشعی می باشد.   توانایی نگهداری انرژی تشعشعی را در سنگها کاهش نمی دهد. بنابراین، وجود عناصر خارجی که انرژی تشعشعی را حمل نمیکنند مثل آهن تاثیرگذاری سنگها را ماهش خواهند داد.

بیشتر کریستال کوارتزهایی که از کاسا خریداری شده اند کریستالهای شفافندزیرا به راحتی در برازیلیا در دسترس می باشند و بیشترین انرژی تشعشعی را در خود نگاه میدارند.

سنگهای آماتیست یا رز کوارتزهای شارژ شده توسط کاساهر چند توانایی کمی در مقایسه با کریستال کوارتز شفاف دارند آنها به آسانی متفاوتند. سنگهای شارژ شده توسط انرژی تشعشعی متفاوت اثرات درمانی متفاوتی بر روی افراد مختلف دارند.

برای مثال: اگر شما آنرا بر قسمت کانونی رز کوارتز بکشید، در این صورت این انرژی کاسای در رز کوارتز اثرات بسیار موثری را بر شما خواهد داشت، درصورتیکه آماتیست شارژ شده با انرژی کاسایی ممکن است تاثیرپذیری بیشتری بر ای دیگران داشته باشد. همچنین رنگهای متفاوت در سنگهای متفاوت نیز راههای دیگر تاثیرپذیری سنگها از هم می باشند، حتی زمان و شرایط محیطی نیز در این خصوص بیتاثیر نمی باشد.

سنگهای شارژ شده توسط انرژی کاسایی مثل باتری بارگیری میشوند، آنها برای انرژی کاسا یا میدان نوسانی آن دری ندارند.

سنگهای کاسا انرژتیکی همیشه فعال هستند، آنها برای فعال شدن نیازی به شارژ شدن ندارند، بنابراین آنها انرژی کاسایی خود را حتی برای افرادی که از آن اطلاعی ندارند ساطع می کنند. در این صورت سنگهای شارژ شده توسط کاسا انرژی وقتی بطورآگاهانه استفاده می شوند انرژی بیشتری از خود ساطع می کنند. آنها نمی توانند دوباره برنامه ریزی شده و یا حتی با انرژیهای منفی نیز آلوده نمی شوند. هنگامی که شارژ می شوند ذاتاً در برابر هر چیزی مقاوم می شوند.

قالبهای چواهری

بطور عمومی، سنگهای شارژ شده توسط انرژی تشعشعی با قالب بزرگتر انرژی بیشتری نسبت به سنگهای کوچکتر دارند. شکلهای متفاوت سنگها نیز بر میدان نوسانی ارتعاشات آنها تاثیر می گذارد و اما تاثیری بر فرکانس ارتعاشات آن ندارد. در جدول 2 ، میدان نوسانی ارتعاشات با شکلهای متفاوت با یکدیگر مقایسه شده اند و بین یک تا سی درجه رتبه بندی شده اند. این مقیاس، خود یک ایده کلی راجع به نیروی سنگهای با شکلهای متفاوت به ما ارائه می دهد اما این ایده کلی دقیق و خطی نیست. اما سایز ، نوع و شکل سنگها، میزان خلوص و تمرکز ارادی ونیت قلبی تو ا استفاده از آن سنگ و مهارت آن درمانگر، و شرایط بخصوص آن بیمار همه این عوامل بر روی انرژی ساطع شده از سنگ موثر می باشد.

- انرژی ساطع شده از جواهرات با اشکال متفاوت

- جواهرات با شکل مدور، برجسته و برلیان با برش 43 با زاویه 21 درجه

- هرم 4 گوشه، با برش51 و زاویه 20 درجه

- هرم 3 گوشه، با برش43 و زاویه 18 درجه

- جواهرات با شکل مدور، برجسته و برلیان با برش 17

- هرم 4 گوشه، با برش43 و زاویه 16 درجه

- جواهرات بیضی شکل 16

- جواهرات مدور با گنبدی شکل با برش 43 میدان دید 9

- جواهرات به شکل چند ضلعی 5

- قلبی شکل 5

مقالات مشابه سنگ درمانی :

سنگ درمانی و خواص سنگها و گوهرها

خواص درمانی و شفابخش زبرجد

خواص شفابخش و درمانی لابرادور ، سنگ ماه

خواص درمانی سنگ کهربا

خواص درمانی سنگها و گوهرها

خواص درمانی عقیق

خواص درمانی عجیب جواهرات و سنگ ها

خواص درمانی سنگ سودالیت

خواص درمانی سنگ کونزیت

سنگ درمانی با سنگ های شفابخش

تاریخ سنگ درمانی و گوهر درمانی

خواص عجیب درمانی سنگهای قیمتی و گوهرها

شیوه شارژ سنگ های درمانی

کاربرد سنگ های درمانی

فهرست سنگهای درمانی و شفابخش

سنگ درمانی

خواص سنگ درمانی و گوهرها

سنگ درمانی و خواص گوهرها

خواص درمانی طلا و نقره

سنگ درمانی و مراکز درمانی بدن

ماساژ درمانی با گوهرها

خواص درمانی روانی سنگهای قیمتی و گوهرها

۰ نظر ۲۷ آبان ۹۵ ، ۰۹:۳۱
گوهر گوهرها